# Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola
 
 

Köszöntő
——————————————————————

Kedves Olvasónk!

A művészeti oktatás szerepe egészen más, mint a hagyományos tantárgyaké. Nem arra tanít, hogy miből áll a világ és valójában hogyan működik, hanem arra, hogy milyen szépségek vesznek körül bennünket. Elvezet a harmóniára és a világ rejtett csodáira nyitja fel szemünket.

A művészeti tárgyak a belső látást és a kreatív készségeket fejlesztik, ahol a tanuló felfedezi saját belső világát, képességeit, és a különféle művészi formák kifejezésvilágát, segít alámerülni a mélybe, ahol a létezés újabb dimenziója tárul fel számukra.

A művészeti nevelés nemcsak hasznos, hanem teljességgel elengedhetetlen az „egész emberré” nevelés nagy pedagógiai programjában.

Napjainkban, amikor ezer csatornán zúdul ránk az a valami, amiben a művészetnek is helyet kellene kapnia, úgy érezzük, hogy talán soha nem volt olyan fontos a művészeti nevelés, a művészeti iskola léte, mint most. Nekünk, művészetet oktató pedagógusoknak nemcsak az alapvető tantárgyakat kell megtanítani, hanem az alapvető értékeket is. Nemcsak tanítani kell, hanem nevelni is! A jó művészettel való táplálkozás eredménye pedig az a lelki egészség, melyre ma oly nagy szükségünk van.

Az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola egy évtizede elkötelezett a magas színvonalú művészeti képzés mellett, mert mindannyiunk meggyőződése, hogy ma ez az egyedüli iskolatípus, ami jellegéből adódóan, valami olyan pluszt ad a gyermekek személyiségfejlődéséhez, amit egyetlen más iskolatípus sem tud megtenni. Nagy öröm számunkra, hogy itt Szendrőben és a környező településeken is lelkes támogatókra leltünk, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak erről a fontos kérdésről! Hisszük, hogy közös munkánk eredményeként az iskolánkból egyre több olyan gyermek kerül majd ki, aki a művészet szeretetével, értésével gazdagodott, s a művészeteken keresztül ki tudja fejezni önmagát, s tovább viszi Szendrő és környékének jó hírnevét!

Kodály szavait szeretném idézni:
"A zene nem magánosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, melyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni!
A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből. Azon kell lennünk, hogy minél többek számára megnyíljanak!"

Sok szeretettel üdvözlöm Önöket honlapunkon.

Várkoly Imre
intézményvezető
 
SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu