Szendrő Város honlapja - Közös Önkormányzati Hivatal

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal / Információk

Székhelye: 3752 Szendrő, Hősök tere 1.sz.

Telefon: 06-48-560-506
Telefax: 06-48-560-508

E-mail: titkarsag@szendro.hu

Web: www.szendro.hu

  Elérhetőségek
Polgármester Szaniszló János 48-560-506/125.mell polgarmester@szendro.hu
Alpolgármester Hudák József 48-560-506 titkarsag@szendro.hu
Jegyző Dr. Istenes Ibolya 48-560-506/113.mell jegyzo@szendro.hu
Aljegyző Kenézné Fóris Hilda 48/461-582 aljegyzo@szendro.hu

Szervezési és Titkársági Iroda
Mellék
Ügyintézők
Humánszolgáltatás Giákné Szarvas Andrea 110
Közfoglalkoztatás,ügyelet számfejtés Keresztesiné Temesvári Éva 119
Testületi-titkársági feladatok Anyakönyvvezető,
Becző Rita   115 
Ügykezelés, települési támogatás, szociális tüzelőanyag támogatás Icsó Ivett 118
Hatósági Iroda
Mellék
Ügyintézők
Irodavezető
dr. Perván Gábor 122
Gyermekvédelmi-, gyámügyi feladatok, rendkívüli települési támogatás Molnárné Szkiba Éva
Varga Sándorné
122 
Pénzügyi Iroda Mellék
  Irodavezető Nemesné Fóris Ildikó 126
Ügyintézők  Könyvelés
Pál Györgyné 127
Pénztár, könyvelés Majorosné Haraszti Cecília 128
Könyvelés   130
    131
Eszköznyilvántartás leltár Slezsák Andrea
108
Helyi adó, hagyaték Morvai Csabáné 108
Szuhogyi Kirendeltség
 
Ügyintézők Aljegyző Kenézné Fóris Hilda  
  Benczéné Juhász Emőke  
  Molnárné Fóris Beáta  
  Gazdik Mária  

  Ügyfélfogadás

Hétfő 13.00-15.30
Szerda 08.00-12.00; 12.30-15.30
Péntek 08.00-12.30
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szuhogy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Galvács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-ban foglalt felhatalmazással élve igazgatási feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt alakítottak és tartanak fenn 2013. január 1. napjától.

A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti

A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szuhogy községben állandó jelleggel kirendeltséget működtet a Szuhogy települést érintő, a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott hatósági, önkormányzati és pénzügyek helyben történő intézése céljából.
Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szuhogyi Kirendeltsége
3734 Szuhogy, József Attila utca 52. szám
Tel/Fax.: 48/461-582.
Email: szuhogyhiv@tmnet.hu

 

 Adatkezelési Tájékoztató
IMPRESSZUM
© 2001-2022

SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu