Szendrő Város honlapja - Közérdekű adatok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Önkormányzat / RendeletekRendeletek

Az önkormányzati rendeletek elérhetőek a Nemzeti Jogszabálytárban az alábbi linken:

http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

Határozatok

2021
Határozat száma
Határozat tárgya
1/2021.(I.6.) Lázi Béláné szendrői lakos részére fűtési támogatás megállapítása
2/2021.(I.7.) Palotai Istvánné szendrői lakos részére fűtési támogatás megállapítása
3/2021.(I.12.) Bodnár Gábor szendrői lakos fűtési támogatás megállapítása
4/2021.(I.12.) Néhai Kálló Lászlóné részére megállapított fűtési támogatás megszüntetése
5/2021.(I.15.) Kálóné Szávuly Szabina szendrői lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
6/2021.(I.15.) Kórik János szendrői lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
7/2021.(I.18.) Ádám Józsefné szendrői lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
8/2021.(I.18.) Ruszó Attiláné szendrői lakos részére temetési támogatás megállapítása
9/2021.(I.18.) A TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00004 azonosító számú projekt keretében Vállalkozók háza és kereskedők háza kialakítása Szendrőben” című pályázat megvalósítása, közbeszerzési szakértő beszerzési eljárás megindítása
10/2021.(I.18.) TOP-2.1.3-16 pályázat benyújtása
11/2021.(I.25.) Oláh Sándorné lakbér hozzájárulás
12/2021.(I.25.) Katona Hajnalka lakbér hozzájárulás
13/2021.(I.25.) Ruszó Gáborné lakbér hozzájárulás
14/2021.(I.25.) Kálóné Horváth Éva lakbér hozzájárulás
15/2021.(I.25.) Kálóné Varga Emese lakbér hozzájárulás
16/2021.(I.25.) Fülöp Istvánné lakbér hozzájárulás
17/2021.(I.25.) Horváth Dzsenifer lakbér hozzájárulás
18/2021.(I.25.) Horváth Gyula lakbér hozzájárulás
19/2021.(I.26.) Kalocsai Alex rendkívüli települési támogatása
SZVÖ 20/2021.(I.26.) A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi feladatairól szóló beszámoló elfogadása - Mellékletek
SZVÖ 21/2021.(I.26.) Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés elfogadása - Melléklet 1 - Melléklet 2
22/2021.(I.28.) TOP 2.1.1. Barnamezős pályázat feltételes közbeszerzési eljárás megindítása
23/2021.(I.28.) Kertész Bálintné szendrői lakos települési támogatás ügye
24/2021.(I.28.) Beri Izabella szendrői lakos települési támogatás ügye
25/2021.(II.1.) Fülöp Lajos szendrői lakos fűtési támogatás ügye
26/2021.(II.4.) Bériné Bíró Berta települési támogatási ügye
27/2021.(II.5.) Pekár Józsefné szendrői lakos önkormányzati bérlakás kiutalása iránti kérelmének elbírálása
28/2021.(II.16.) Láziné Budai Zsanett szendrői lakos települési támogatás ügye
29/2021.(III.2.) Vis Maior pályázat benyújtása árvízi védekezési költségek támogatására
30/2021.(III.4.) Szendrő Fő utcában 30 km/h-ás sebességkorlátozás elrendeléséről és sebességcsökkentő bordák kihelyezéséről
31/2021.(III.9.) Kis Józsefné szendrői lakos települési támogatás ügye
32/2021.(III.10.) Antal József szendrői lakos fűtési támogatás megállapítása
33/2021.(III.10.) Gyermekorvosi szerződés módosításának jóváhagyása
34/2021.(III.12.) FIZBE 2021.
35/2021.(III.12.) Intézményi cafetéria 2021.
36/2021.(III.12.) Szendrői GAMESZ igazgatói álláspályázat meghírdetése
37/2021.(III.12.) Intézményi átszervezés
38/2021.(III.12.) Intézményi átszervezés
39/2021.(III.12.) Intézményi átszervezés
5/2021.(III.16.) RENDELET 2021. évi költségvetés
40/2021.(III.25.) 2021. évi önköltség megállapítása
41/2021.(III.25.) 2021. évi nyersanyagnorma
42/2021.(III.30.) Tyukodi Dénes szalonnai lakos önkormányzati bérlakás kiutalás iránti kérelmének elbírálása
43/2021.(III.30.) Szendrő I. számú háziorvosi rendelő háziorvos állás pályázat kiírása
44/2021.(III.31.)
Szendrő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása
45/2021.(III.31.) Szendrő 0222/2 hrsz-ú- 0,4621 ha térmértékű erdő és a 0224 hrsz-ú- 0,9577 ha térmértékű legelő művelési ágú földterületek eladása és a 1199/34 hrsz-ú 7031m2 területű, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan megvásárlása
46/2021.(IV.6.) Megbízás a 2021. évi Magyar Falu Program pályázatok elkészítésére
47/2021.(IV.6.) MFP-ÖTIF/2021. pályázat benyújtása
48/2021.(IV.6.) MFP-ÖTIK/2021/4. pályázat benyújtása
49/2021.(IV.6.) MFP-OJKJT/2021. pályázat benyújtása
50/2021.(IV.13.) TOP- 1.1.1.-16-BO1-2019-00022 azonosítójú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése „ azonosító számú felhívás „Mini iparterület kialakítása a foglalkoztatási potenciál erősítése érdekében Szendrőben.” című pályázat megvalósítása- engedélyezési tervek elkészítésének megrendelése
51/2021.(IV.13.)
A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása - Melléklet
52/2021.(IV.13.) A szendrői 1922 hrsz-ú, Szendrő, Hársfa u. 6. szám alatti önkormányzati ingatlan eladása
53/2021.(IV.14.) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás jogcím szerinti pályázat benyújtása
54/2021.(IV.16.) Zsebik Miklósné szendrői lakos rendkívüli települési támogatás megállapítása
55/2021.(IV.21.) A településrendezési eszközök ipari park kialakítására és agro-turisztikai fejlesztésekre vonatkozó módosítási eljárásról
56/2021.(IV.21.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
57/2021.(IV.26.) Iskola vagyonkezelési szerződésének módosítása
58/2021.(IV.26.) MFP-AEE/2020. pályázat megvalósítása- orvosi eszközök és berendezések beszerzése
59/2021.(IV.26.) TOP-4.1.1. pályázat megvalósítása orvosi eszközök beszerzése
60/2021.(V.3.) A TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00024” azonosító számú, „ VÉGre VÁR – Komplex turisztikai fejlesztés Szendrő és térségében” című projekt szendrői 701 hrsz-ú, belterületi ingatlan, megvalósítási helyszín megnevezésének módosítása
61/2021.(V.3.) A TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00024” azonosító számú, „ VÉGre VÁR – Komplex turisztikai fejlesztés Szendrő és térségében” című projekt szendrői 1/2 hrsz-ú, belterületi ingatlan, megvalósítási helyszín megnevezésének módosítása
62/2021.(V.3.) Szendrő belterület 1433,1434,1436,1437 hrsz-ú ingatlanok határrendezése; telekalakítást követően 1433 és 1437 hrsz-ú földrészletek bejegyzése
63/2021.(V.3.) GAMESZ Igazgatói állásra kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása
64/2021.(V.3.) Beri Csaba önkormányzati képviselő tiszteletdíjának megvonása
65/2021.(V.10.) Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület Szendrői Szervezete 2021. évi természetbeni támogatása
66/2021.(V.10.) 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése
67/2021.(V.12.) MFP-KEB/2021. pályázat benyújtása
68/2021.(V.13.) Tornacsarnok közbeszerző kiválasztása
69/2021.(V.13.) Szendrő I. számú háziorvosi rendelő házi orvosi álláspályázat eredménytelenné nyilvánítása
70/2021.(V.20.) A települési önkormányzatok 2021. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása iránti kérelem benyújtása
71/2021.(V.27.) 2020. évi ellenőrzési jelentés elfogadása - Melléklet
72/2021.(V.27.) Oláh Zsolt szociális bérlakás kiutalása
73/2021.(V.27.) Horváth Dzsennifer szociális bérlakás kiutalása
74/2021.(V.27.) Katona Hajnalka szociális bérlakás kiutalása
75/2021.(V.27.) Kálóné Varga Emese szociális bérlakás kiutalása
76/2021.(V.27.) Ruszó Gáborné szociális bérlakás kiutalása
6/2021.(V.27.) RENDELET 2020. évi költségvetési rendelet módosítása - Mellékletek
7/2021.(V.28.) RENDELET 2020. évi zárszámadási rendelet - Mellékletek
77/2021.(V.31.) Eljárást lezáró döntés a TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00004 „Szolgáltatok tehát vagyok”azonosító számú, című projekt közbeszerzési eljárásának lezárása
78/2021.(V.31.) 42/2021.(III.30.) önkormányzati bérlakás kiutalásáról szóló határozat módosítása
79/2021.(V.31.) Horváthné Sánta Judit önkormányzati bérlakás kiutalása iránti kérelmének elbírálása
80/2021.(VI.8.) Kovácsné Sipos Tünde megbízása Szendrői GAMESZ igazgatói feladatok ellátásával
81/2021.(VI.9.) VP6-7.2.1.1-21 –külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat benyújtása
82/2021.(VI.9.) Orosz Attila c.r. alezredes őrsparancsnok kinevezésének támogatása
83/2021.(VI.10.) Fenyves Piroska kérelme önkormányzati bérlakás kiutalása iránt
84/2021.( VI.10.) Katona Hajnalka szendrői lakos lakbértámogatása
85/2021.(VI.10.) Oláh Zsolt szendrői lakos lakbértámogatása
86/2021.(VI:10.) Horváth Dzennifer szendrői lakos lakbértámogatása
87/2021. (VI.10.) Kálóné Varga Emese szendrői lakos lakbértámogatása
88/2021. (VI.10.) Ruszó Gáborné szendrői lakos lakbértámogatása
89/2021.(VI.10.) Káló Gyula Sándor rendkívüli települési támogatás
2020
33/2020.(XI.06.) A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadásáról és a fűtési támogatás kifizetéséről *pdf
7/2020.(IV.17.)A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadásáról*pdf
2019
2019
Házszám megállapítás *pdf

Letölthető nyomtatványok Letölthető *.zip


Önkormányzati Szabályzatok

Helyi Építési Szabályzat rendeletei, mellékletei Letölthető *.zip


Önkormányzati Munkatervek, GAZDASÁGI PROGRAMOK
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő testületének

Szendrő 2020-2025. évekre szóló jóváhagyott gazdasági programja
Szendrő Város 2015-2019. évre szóló GAZDASÁGI PROGRAMJA
Gazdasági programja 2011-2014.
2019
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testületének MUNKATERVE 2019. I. félév
2018
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testületének MUNKATERVE 2018. II. félév
2017
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testületének MUNKATERVE 2017. II. félév
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testületének MUNKATERVE 2017. I. félév
2016
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testületének MUNKATERVE 2016. II. félév
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testületének MUNKATERVE 2016. I. félév
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testületének MUNKATERVE 2015. II. félév
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testületének MUNKATERVE 2015. I. félév
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testületének MUNKATERVE 2014. II. félév
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testületének MUNKATERVE 2014. I. félév
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő testületének MUNKATERVE: 2013. II. félév
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő testületének MUNKATERVE: 2013. I. félév
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő testületének MUNKATERVE: 2012. I. félév
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő testületének MUNKATERVE: 2011. II. félév
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő testületének MUNKATERVE: 2011. I. félév
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő testületének MUNKATERVE: 2007.II. félév

Önkormányzati Rendeletek
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020
S z e n d r ő V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é n e k 9/2 0 2 0.(V. 01) r e n d e l e t e a k i j á r á s i k o r l á t o z á s s z i g o r ú b b s z a b á l y a i r ó l *jpg1 *jpg 2
S z e n d r ő V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é n e k 8 / 2 0 2 0 . ( I V . 2 4. ) r e n d e l e t e a k i j á r á s i k o r l á t o z á s s z i g o r ú b b s z a b á l y a i r ó l *pdf
Szendrő Város Önkormányzat Alpolgármesterének 7/2020.(IV.17.) rendelete a kijárási korlátozás szigorúbb szabályairól *pdf
2019

11_2019

11_2019 rendelet.pdf
10_2019 10_2019 rendelet.pdf
10_2019 10_2019_ktsgmod.pdf
9_2019 9_2019 rendelet.pdf
8_2019 8_2019 rendelet.pdf
7_2019 7_2019 rendelet.pdf
7_2019 7_2019_ktsgmod.pdf
6_2019 6_2019 rendelet.pdf
5_2019 5_2019 rendelet.pdf
5_2019

5_2019_melleklet_zarszam.pdf

4_2019
3_2019 3_2019 rendelet.pdf
2_2019 2_2019 rendelet.pdf
1_2019 1_2019_zarszam.pdf
1_2019 1_2019 rendelet.pdf

2018
2018. évi ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK JEGYZÉKE »
12/2018. (V.24.)
11/2018. (V.24.)
10/2018. (V.24.)
9/2018. (IX.27.)
8/2018. (V.24.)
7/2018. (III.29.)
6/2018. (III.29.)
5/2018. (III.29.)

 

4/2018. (III.01.)

4/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2018.(III.01.)

3/2018.(III.01.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2/2018. (III.01.)

2/2018. (III.01.) önkormányzati rendeletA Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásainak egyes kérdéseiről

1/2018.(III.01.)

1/2018.(III.01.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló4/2017.(III.2.) rendeletének módosításáról

2017
20/2017. (X.21.)
19/2017. (IX.30.)
18/2017. (X.26.)
17/2017. (X.26.)
16/ 2017. (X.26.)
12/2016_alaprendelet egységes szerkezetben
15/ 2017. (X.26.)
13/2017.(VII.19.)
17/2014.(XI.27. önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBEN
12/ 2017. (VI.19.)
11/2017.(V.26.)
10/2017.(V.26.)
9/ 2016. (V.26.)
8/2017.(V.25.)
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.10.) rendeletének módosításáról
7/2017.(III.30.)
6/2017. (III.30.)
5/2017. (III. 02.)
4/2017.(III.02.)
3/2017. (III.02.)
2/2017.(III.02.)
1/2017.(III.02.)
2016
18/2016
16/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet_EGYSÉGES SZERKEZETBEN
17/2016
16/2016
A 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBEN
15/2016
14/2016
13/2016
12/2016
11/2016
10/2016 Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(V.25.) önkormányzati rendelete A városi kitüntetésekalapításáról és odaítéléséről
9/2016
8/2016
7/2016
6/2016
5/2016
Szendrő Város Önkormányzatának 5/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról a módosításokkal egységes szerkezetben
4/2016
3/2016 Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(III.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2/2016
1/2016
2015
21/2015
3/2015
20/2015
19/2015
18/2015
17/2015
16/2015
15/2015
14/2015
13/2015
12/2015
11/2015
10/2015
9/2015
8/2015
7/2015
 
6/2015
5/2015
4/2015
3/2015
2/2015
1/2015
2014
20/2014. Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014(XI1.18.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
19/2014. Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének19/2014.(XI.2.) rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
18/2014.
17/2014.
16/2014.
15/2014. Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének15/2014.(IX.25.) rendelete a helyi adókról szólól szóló (10/2012./IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2014
13/2014
12/2014
11/2014.
15/2013.
10/2014. Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete
a közművelődési tevékenység helyi feladatairól
9/2014. Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28) rendelet módosításáról
8/2014
7/2014.
6/2014
5/2014.
4/2014
3/ 2014. / III.6. / önkormányzati r e n d e l e t az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Költségvetés mellékletei
20/2013. 20/2013. (X.31.) sz. önkormányzati rendelet egységes szerkezetben
2/2014. 2/2014. (11.6) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 20/2013.1X.31./ önkormányzati rendeletének módosításáról
11/2003. 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelet egységes szerkezetben
1/2014. 1/2014. /11.6./ önkormányzati rendelet a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 11/2003.VIII.27./ rendelet módosításáról
 
2013
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2013./X1.28./ önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
22/2013(X.31.) rendelet a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló, 14/2005 (XII.17) rendelet módosításáról
21/2013(X.31.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról és a szervezet köztisztasági szolgáltatásokról szóló 11/2013./VIII.27./ rendelet módosításáról
20/2013(X.31.) számú önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
19/2013(X.31.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013/III.13/ számú rendeletének módosításáról. - Melléklet
17/2013.(IX.13.)Szendrő Város Önkormányzatának rendelete. A közterület használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról szóló 6/2008. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2013.sz.rendelet melléklete: 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 16/2013 (IX.13) önkormányzati rendelethez
15/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól
14/2013. (VI.14.) rendelete a szociális földprogram működtetéséről
13/2013./ V.30./ önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetési beszámolóról szóló 9/2013./V.3.1 rendelet módosításáról
12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról
11/2013.(V.3.) szárnú rendelete az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 11/2012.(XI1.1.) számú rendelet módosításáról
Melléklet a 9/2013. /V.03./ számú önkormányzati rendelethez
6/2013. /III.13. szárnú önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Melléklet a 6/2013. (III.13.) önkormányzati rendelethez
5/2013. /II.14./ számú önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1/1994. /II.28./ számú rendelet módosításáról.
4/2013. /II. 14./ számú rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló többször módosított 14/2005. /XII. 7./ számú rendelet módosításáról
3/2013. /II.07./ számú rendelete az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 11/2012.(XII.1.) számú rendelet módosításáról
Melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez
2/2013./II.07./ számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012./III.13./ számú rendeletének módosításáról
1/ 2013. /I.24. / számú önkormányzati rendelete szociális célú tűzifa támogatásról
2012

5/2012. (IV. 25.) számú rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló, többször módosított 14/2005.(XII.17). rendelet módosításáról

2010
7/2010. /VII. 20./ számú rendelete a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról.
2008-ig
Szendrő Város Önkormányzatának 10/2007. /VII. 25./ számú rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről.
SZENDRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 2007. évi MINŐSÉGPROGRAMJA
SZENDRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 2007. évi MINŐSÉGPROGRAMJA
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő testületének 5/2007. /III. 21./ számú rendelete a közkifolyók használatának rendjéről.
Szendrő Város Önkormányzatának 6/2008. (VI. 25.) számú rendelete a közterület használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról.
Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

 

 Adatkezelési Tájékoztató
IMPRESSZUM
© 2001-2022

SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu