Szendrő Város honlapja - Közérdekű adatok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Közérdekű adatok / Szervezeti, személyzeti adatok


1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat,
1.2 Szervezeti struktúra
1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei.
1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend
1.5 Képviselő testület adatai
1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai
1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai
1.8 Szerv által alapított közalapítványok
1.9 Szerv által alapított lapok
1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

  Szendrő Város Önkormányzata

Cím: 3752 Szendrő, Hősök tere 1.sz.
Telefon: 06-48-560-506
Telefax: 06-48-560-508
E-mail:

Web: www.szendro.hu


Képviselőtestület: 6 fő+polgármester

Név  
Szaniszló János polgármester
Beri Csaba képviselő
Giák Bála András képviselő
Hudák József képviselő
Liptákné Spisák Beáta képviselő
Turcsik Kornél képviselő
Stefán Ferenc képviselő

 

 

 

 

 

 

BIZOTTSÁG

 Pénzügyi és Ügyrendi izottság 5 fő
Elnök Giák Béla András
Tagok    Beri Csaba
Liptákné Spisák Beáta
Stefán Ferenc
Turcsik Kornél

 

Szendrő Német Nemzetiségi Önkormányzat összetétele:

Név  
Karl Márton elnök
Karl Mártonné elnökhelyettes
Filep Zoltán  


Szendrő Roma Nemzetiségi Önkormányzat összetétele:

Név  
Ádám Jenő elnök
Ruszó Marcell elnökhelyettes
Glonczi László  
Stefán Ferenc  
Beri Csaba  

 

  Szendrő Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 3752 Szendrő, Hősök tere 1.sz.
Telefon: 06-48-560-506
Telefax: 06-48-560-508

E-mail: titkarsag@szendro.hu
Web: www.szendro.hu

  Elérhetőségek
Polgármester Szaniszló János 48-560-506/125 polgarmester@szendro.hu
Alpolgármester Hudák József 48-560-506 titkarsag@szendro.hu
Jegyző Dr. Istenes Ibolya 48-560-506/113 jegyzo@szendro.hu
Aljegyző Kenézné Fóris Hilda 48-560-506 aljegyzo@szendro.hu

 


Szervezési és Titkársági Iroda
Mellék
Ügyintézők
Humánszolgáltatás Giákné Szarvas Andrea 110
Közfoglalkoztatás,ügyelet számfejtés Keresztesiné Temesvári Éva 119
Testületi-titkársági feladatok Anyakönyvvezető,
Becző Rita   115 
Ügykezelés, települési támogatás, szociális tüzelőanyag támogatás Icsó Ivett 118
Hatósági Iroda
Mellék
Ügyintézők
Irodavezető
dr. Perván Gábor 122
Gyermekvédelmi-, gyámügyi feladatok, rendkívüli települési támogatás Molnárné Szkiba Éva
Varga Sándorné
122
Pénzügyi Iroda Mellék
  Irodavezető Nemesné Fóris Ildikó 126
Ügyintézők  Könyvelés
Pál Györgyné 127
Pénztár, könyvelés Majorosné Haraszti Cecília 128
Könyvelés   130
    131
Eszköznyilvántartás leltár Slezsák Andrea
108
Helyi adó, hagyaték Morvai Csabáné 108
Szuhogyi Kirendeltség
 
Ügyintézők Aljegyző Kenézné Fóris Hilda  
  Benczéné Juhász Emőke  
  Molnárné Fóris Beáta  
  Gazdik Mária  

 


  Ügyfélfogadás

Hétfő 13.00-15.30
Szerda 08.00-12.00; 12.30-15.30
Péntek 08.00-12.30
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szuhogy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Galvács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-ban foglalt felhatalmazással élve igazgatási feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt alakítottak és tartanak fenn 2013. január 1. napjától.
A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti
A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szuhogy községben állandó jelleggel kirendeltséget működtet a Szuhogy települést érintő, a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott hatósági, önkormányzati és pénzügyek helyben történő intézése céljából.
Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szuhogyi Kirendeltsége
3734 Szuhogy, József Attila utca 52. szám
Tel/Fax.: 48/461-582.
Email: szuhogyhiv@tmnet.hu

  Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár

Megbízott igazgató: Antalné Fóris Irma

Cím: 3752 Szendrő, Fő út 18.sz.

Telefon: 48-460-395

Fax: 48-560-553

E-mail: kozmuvelodes@szendro.hu
Web: www.szendro.hu
Alapító Okirat 2013
SZMSZ

Kulturális feladatellátás:

Városi Könyvtár 3752 Szendrő, Fő út 18.


E-mail: konyvtar@szendro.hu
Nyitvatartása:
Hétfő-péntek: 08.00 – 16.00
Szombat: 08.00 – 12.00

Könyvtári szolgáltatások

Térítésmentes szolgáltatások
- könyvtárlátogatás,
- a könyvtár által kijelölt gyűjteményrész helyben használata (folyóiratok)
- az állományfeltáró eszközök használata
- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
- rendezvények látogatása

Térítéses szolgáltatások
Beiratkozás
Közművelődési Központ Könyvtárában a szendrői lakosok és az Edelényi Kistérség 36 településén élők /akik csatlakoztak a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz/ a beiratkozott olvasók mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól.
Azok a beiratkozott olvasók, akik a fent felsorolt településekhez nem tartoznak, beiratkozási díjat fizetnek, amely 12 hónapra érvényes.
Kölcsönzés
A könyvtári dokumentumokat csak érvényes regisztrációval és olvasójeggyel lehet kölcsönözni.
- Könyvkölcsönzés
- Könyvtárközi kölcsönzés
- Folyóirat kölcsönzés
- Zenei állomány kölcsönzése
- Kézikönyvek kölcsönzése
- Helytörténeti anyag kölcsönzése

Informatika terem 3752 Szendrő, Fő út 18.

Nyitvatartása:hétfőtől - péntekig: 08.00 – 16.00 óráig, szombat: zárva
Az Informatika terem a Közművelődési Központ és Könyvtár intézményeként 2004. október 1-én nyílt meg.
Az intézmény kulturált környezetben, teljes infrastruktúrával felszerelve, szélessávú Internettel rendelkezik és a következő szolgáltatásokat biztosítja:

 • Fénymásolás, kicsinyítés, nagyítás A/4 és A/3-as méretben
 • Internet használat (műholdas szélessáv)
 • E-mail küldési lehetőség
 • Szkennelés
 • Fax küldés-fogadás
 • Nyomtatás (fekete fehér, színes)
 • Számítógép használat
 • Archiválás
 • Bármilyen számítástechnikai feladat megoldása
 • Tanácsadás

Közösségi Ház 3752 Szendrő, Fő út 16.

A Közösségi Ház 2002 július 1-én a város ünnepén került átadásra.A felújított Közösségi Ház úgy építészetileg, mint funkcionálisan ideálisan illeszkedik a város Közművelődési centrumába.Az épület biztosítja, a város rendezvényeinek kulturált körülmények közötti lebonyolítását.A város vezetés célja, hogy a Közösségi Ház a helyi lakosság és minden szendrői vendég megelégedésére folyamatosan gazdag, sokszínű és színvonalas programot kínáljon.Közösségi
Ház terembérleti díja:· Konferencia terem: 3000.-Ft/óra· Kistárgyaló terem: 2000.-Ft/óra

Kiállítóhelyek és látnivalók:

 • Kékfestőház
 • Iskolatörténeti kiállítás
 • Sportgaléria és Szabadidő Ház
 • Pedellus Ház
 • Kincses Ház
 • Felsővár kilátó
  Óvoda

Feltöltés alatt...

  Körzeti Orvosi Rendelő

I. sz. Orvosi rendelő

Cím:
Szendrő, Rákóczi u. 17. sz

Rendelési idő:

Hétfőtől-péntekig 8-11 óráig

Központi orvosi ügyelet

Cím: Szendrő, Rákóczi u. 17. sz.
Telefon: 48-460-023
E-mail:orvosiugyelet@szendro.hu
Rendelési idő

Hétfő 16.00-07.30
Kedd 16.00-07.30
Szerda 16.00-07.30
Csütörtök 16.00-17.30
Péntek 13.30-tól-hétfő 07.30-ig

Fogorvosi rendelő

Cím: Szendrő, Rákóczi u. 17. sz.
Telefon: 48-460-046

Területi Védőnői Ellátás

Cím: Szendrő, Rákóczi u. 17. sz.
Telefon: 48-560-569
E-mail:szendrovedono@gmail.com
Fogadó óra:
Hétfőtől - Péntekig :08.00-09.00

Várandós Tanácsadás mindhárom körzetben
Rendelési idő: Hétfő: 8 12 óráig


Csecsemő és gyermektanácsadás mindhárom körzetben
Rendelési idő: kedd: 10.00-13.00

II. sz. Orvosi rendelő

Cím: Szendrő, Rákóczi u. 17. sz.
Háziorvos: Dr. Kovács Péter Pál
E-mail:haziorvos@szendro.hu
Rendelési idő: hétfő-péntek: 8.00-11.00 és 15.00-16.00
Telefon: 48-560-568
Rendelési idő:Hétfő:15-16, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8-11 óráig

Gyermekorvosi rendelő
Cím: Szendrő, Fő u. 1. sz.
Gyermekorvos: Dr. Rahimi Khan Aga
Telefon:48/788-928
Rendelési idő: Hétfő, kedd, szerda, péntek: 8-11-óráig, csütörtök: 13-16

Mentőállomás (104)

Cím: Szendrő, Rákóczi u. 13. sz.
Telefon: 48/460-017; 48/460-444; 104

Edelényi Járási Hivatal

 

T Á J É K O Z T A T Ó
2013. január 1-jétől megkezdte működését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala

Székhelye: 3870 Edelény, Borsodi út 26.
Szervezeti felépítése és címe:
Törzshivatal:
Hivatalvezető 3780 Edelény, Borsodi út 26.
Telefonszám: 48/ 778 800
E-mail: jaras@edeleny.borsod.gov.hu
Hivatalvezető-helyettes 3780 Edelény, Borsodi út 26.
Telefonszám: 48/ 778 800
E-mail: jaras@edeleny.borsod.gov.hu
Hatósági Osztály 3780 Edelény, Bányász út 2.
Telefonszámai: 06-48/778-880
06-48/778-881
06-48/778-882
06-48/778-883
Okmányirodai Osztály 3780 Edelény, Borsodi út 26. és Szendrő, Hősök tere 1.
Telefonszám: 06-48/ 778-804, 06-48/ 778-805 ( Edelényi Okmányiroda )
06-48/ 560- 523 ( Szendrő Okmányiroda )
A járási törzshivatalban a munkaidő Hétfőtől Csütörtökig 8:00-16:30 óráig,
Pénteken 8:00-14:00 óráig tart

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
8 00 – 16 00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8 00 – 16 00
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8 00 – 12 00

Okmányirodai ügyfélfogadás:
Hétfő:
8 00 – 16 00
Kedd: 8 00 – 12 00
Szerda: 8 00 – 16 00
Csütörtök: 8 00 – 12 00
Péntek: 8 00 – 12 00

Járási Hivatal vezetője, illetve a hivatalvezető-helyettes minden héten szerdán fogadja az ügyfeleket
További részletek letölthetők»

  Edelényi Rendőrkapitányság Szendrői Rendőrőrs

Cím: 3752 Szendrő Rákóczi u 12.sz.

Telefon: 48/ 460-037

Orsparancsnok: Orosz Attila r.alezredes

Tel.: 48/460-037; 460-008 IRM: 03-31/55-46

Alaptevékenység: Szolgáltatás

Tevékenységek: Rendőrség-Bűnmegelőzés

  Szendrő Hivatásos Tűzoltóság

Cím: 3752 Szendrő, Váralja u. 3
Tűzoltóparancsnok: Farkas István tűzoltó őrnagy
Központ: 48-560-010; (20)353-8284, (70)3333-876
Fax: 48-560-013
E-mail: titkarsag.szendro@katved.gov.hu
Web: Szendrő Hivatásos Tűzoltóság

  Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Cím: 3752 Szendő, Hősök tere 6. sz.
GAMESZ Megbízott igazgató: Kovácsné Sípos Tünde
Telefon: 48-560-511; 560-512

E-mail:

Alapítói információk
Alapító és felügyeleti szerve: Szendrő Város Önkormányzata
Fenntartója: Szendrő Város Önkormányzata
Jogállása: önálló jogi személy

  Városi Szociális Szolgáltató Központ

Cím: 3752 Szendrő, Rákóczi út 26-28.
Intézményvezető: Kisidáné Gríger Ildikó
Telefon: 48/560-566
E-mail: szocszolgkozpont@szendro.hu
Telephely: Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza
Cím: 3752 Szendrő, Béke út 1.

  Helyi Termelői Piac Szendrő

Név: BELVÁROSI PIAC
Cím: 3752 Szendrő, Kovács u.2.

Fenntartó neve, székhelye, elektronikus levelezési címe

Fenntartó: Szendrő Város Önkormányzata
Cím: 3752 Szendrő. Hősök tere 1.
E-mail: titkarsag@ szendro.hu

Üzemeltető neve, székhelye, elektronikus levelezési címe

Üzemeltető: Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
Cím: 3752 Szendrő, Hősök tere 6
E-mail: gamesz@szendro.hu

Határozat a termelői piac nyilvántartásba vételéről»

Határozat a Belvárosi Piac nyilvántartásba vételéről»Adatkezelési Tájékoztató
IMPRESSZUM
© 2001-2022

SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu