Szendrő Város honlapja

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Mozgasd a lelked - A szendrői lelki egészség központ feltételeinek megteremtése

 

A kedvezményezett neve: Szendrő Város Önkormányzata
A projekt címe: Mozgasd meg a lelked - A Szendrői Lelki Egészség Központ feltételeinek megteremtése
A szerződött támogatás összege: 40.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.20-17-2017-00023
A projekt tervezett (ha megvalósult, akkor a tényleges) befejezési dátuma: 2021.04.30.

A projekt tartalmának bemutatása:
A projektben olyan szakmai programok megvalósítása történik, mely által javul a lakosság egészségi állapota, növekszik a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, hozzájárul az ország átfogó népegészségügyi hálózatának kialakításához, és ezen keresztül a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, egészségkultúrájának javításához és a krónikus nem-fertőző betegségek megelőzéséhez a területi egyenlőtlenségek csökkentésével.
A projekt tervezett (ha megvalósult, akkor a tényleges) befejezési dátuma: 2021.04.30.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.20-17-2017-00023

Az EFOP-1.8.20-17 felhívás keretében a jelenleg is működő Szendrői Egészségfejlesztési Iroda mentális egészségfejlesztés funkcióval való kibővítése történik.
Jelenlegi egészségi állapot:
· A magyar lakosság kirívóan rossz egészségi állapotáért és magas halálozásáért az egészségtelen életmód mellett a lelki, magatartási tényezők alapvetően felelősek.
· A mentális megbetegedések kockázatának kitettek Magyarországon alacsony arányban kerülnek szűrésre.
· A testi betegségektől nem választhatók el a mentális problémák (kardiológiai kórképek, diabétesz stb.).
· Összefüggés az egészségviselkedéssel, illetve annak hiányával (pl. dohányzás és egyéb függőségek lelki okai, szűrővizsgálatokon való részvétel stb.).
· A magyar népesség csupán 15%-a ítéli meg a lehető legkielégítőbbnek saját lelki állapotát.
· 1989 és 2013 között a klinikai mértékű depressziós tüneteket mutató populáció aránya 7,5%-ról 16,7%-ra nőtt.
· Hazánkban a súlyos depresszióban szenvedők kétharmada (!) nem részesül kezelésben.
· Befejezett öngyilkosságok hátterében 90%-ban hangulatzavarok állnak (major depresszió főleg).
· Öngyilkosságok tekintetében hazánké Európában 2. hely (1763 haláleset 2016-ban).
· 150 000 ember küzd demenciával
· Az egy főre jutó alkoholfogyasztás 10. legtöbb a világon.

Célok
· Létrejöjjenek a lakosság mentális egészséggel kapcsolatos ismereteinek növekedéséhez, attitűdformálásához, a hálózatok hatékonyságának, a segítségkérő és segítségnyújtó attitűdök erősödéséhez, a társadalmi kohézió növekedéséhez szükséges módszertani alapok.
· Javuljon a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés.
· Csökkenjen a mentális megbetegedéssel járó megbélyegzettség.
· Hatékonyabbá váljon a mentális problémák megelőzése, azok időbeli kiszűrése, kezelése.

Az Egészségfejlesztési Iroda feladatai
· Primér prevenció – figyelemfelhívás, információnyújtás, tájékoztatás:
o oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi intézményeiben dolgozó szakembereknek
o járás lakossága számára
· Hálózatépítés és kapcsolattartás
o egészségügyi szolgáltatókkal
o civil szervezetekkel, együttműködésekkel
o szociális ellátókkal
· Csoportos programok szervezésében és megvalósításában való részvétel
o önsegítő csoportok, szenvedélybeteg hozzátartozói csoport
o stressz-kezelő és kiégés-prevenciós tréning
· A depresszió és öngyilkosság megelőzés helyi programjainak megvalósítása együttműködésben a releváns helyi szervezetekkel.

Megvalósuló programelemek:
· Tanácsadás és tájékoztatás nyújtása primer prevenciós témában a térség oktatási és nevelési, szociális és egészségügyi intézményekben dolgozó szakemberek számára
· A járásban már meglévő civil szervezetek feltérképezése, kapcsolatok létrehozása
· Mentális problémák észlelése tréning
· Családi Kör (szülőklub)
· Szülők iskolája ("Anya születik")
· Életvezetési tréning
· Kiégés-prevenciós tréning
· Hozzátartozói csoport
· "Lélek-zet" klub
· Mozgasd meg a lelked – gyerektábor
· Mozgasd meg a lelked! – Nagyrendezvény
· Szociális készségfejlesztő tréning
· Ismeretátadás a Mentális betegségek felismerése témában
Adatkezelési Tájékoztató
IMPRESSZUM
© 2001-2021

SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu