Szendrő Város honlapja - Borsod Abaúj Zemplén megye

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


HULLADÉKNAPTÁR 2020 *PDF

HIRDETMÉNY
2020. március 31.

Szendrő Helyi Választási Iroda Vezetőjétől
SZE/1524-6/2020.
VÁLASZTÁSI HÍRDETMÉNY
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 6.§ (2) bekezdése értelmében:
„6.§ (2) A veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások elmaradnak. A kiadott ajánlóíveket a törvény hatálybalépését követő tizenöt napon belül le kell adni a választási irodában, amely azokat megsemmisíti. A ki nem tűzött és az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését követő tizenöt napon belül ki kell tűzni.”
Mindezekre figyelemmel tájékoztatom a lakosságot, hogy a 2020. május 17. napjára Szendrő városban kitűzött időközi polgármester választás elmarad!
Az elmaradt választást a Szendrői Helyi Választási Bizottság a vészhelyzet megszűnését követő tizenöt napon belül tűzi ki.
A Ve 302. §-a szerinti választást a Ve. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével kell kitűzni úgy, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.
Szendrő, 2020. március 31.
dr. Istenes Ibolya Helyi Választási Iroda vezetője


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. április 01.

Tájékoztató postai szolgáltatóhely ideiglenes hétvégi zárva tartásáról.

Tájékoztatom,hogy a Magyar Posta Zrt. Keletmagyarországi Területi Igazgatóság irányítása alá tartozó Szendrő Posta (Hősök tere 7.) 2020. március 28-tól ideiglenesen zárva tart hétvégén ( szombati, vasárnapi napokon) határozatlan ideig./Részletek *pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. április 01.

HATÁROZAT
Galvács, Szendrő, Szuhogy települések közigazgatási területére 2020. április 5.-2020. április 25. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint:
/ További részletek letölthetők *pdf
HULLADÉKKEZELÉS A HÁZI KARANTÉN ESETÉN/ További részletek letölthetők *pdf

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY!
2020. március 04.

Szendrő Helyi Választási Iroda Vezetőjétől SZE/1524-4/2020.
VÁLASZTÁSI HÍRDETMÉNY
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 307/E.§-a szerinti feladatkörömben eljárva az alábbi választási hirdetményt teszem közzé:
A 2020. május 17. napjára kitűzött időközi polgármester választáson a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 89 db
Szendrő, 2020. március 12.
dr. Istenes Ibolya Helyi Választási Iroda vezetője/LETÖLTHETŐ*PDF


TÁJÉKOZTATÁS!
2020. március 04.

DOLÁNYI JÁNOS polgármesteri tisztségéről 2020. február 27. napjával lemondott. Időközi polgármester választás időpontja: 2020. május 17.
A választásokig a polgármesteri feladatokat Hudák József alpolgármester látja el


ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZATA!
2020. március 24.

1/2020. (III.24.)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 79.§ (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről szóló 57/2020.(III.23.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel a Szendrő Város Önkormányzata és intézményei felé fennálló tartozások végrehajtása és behajtása a vészhelyzet megszűnését követő 15. napig s z ü n e t e l . További részletek *pdf


TÁJÉKOZTATÓ!
2020. március 23.

A mellékelt linken érhetik el a már megjelentetett sajtóközleményeket! http://nybtf.hu/TOP42100017


Hirdetmény!/*pdf
2020. március 19.

EDELÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
HIRDETMÉNY
a 2020/2021. tanévre történő beiratkozásról
A 2020/2021. TANÉVRE TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁST, AZ EDELÉNYI JÁRÁSI HIVATAL ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK ESETÉBEN, AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN HATÁROZTAM MEG:
A beiratkozás ideje: 2020. április 23. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig 2020. április 24. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig
A beiratkozás helye: A gyermek lakóhelye, ennek hiányába tartózkodási helye
szerinti iskola.
A beiratkozás kötelező: 2014. augusztus 31-ig született gyermek esetében.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját)
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
Edelény, 2020. március 16.
dr. Hudák Zita s.k. járási hivatalvezető


Gyomírtás tájékoztató
2020. március 19.


TÁJÉKOZTATÁS!/*pdf
2020. március 15.

 • Tisztelt Szendrőiek!
  Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 15. napján megtartott rendkívüli testületi és vezetői ülésén a koronavírus járvánnyal kapcsolatban az alábbi intézkedéseket hozta:
  AZ INTÉZMÉNYEK NYITVA TARTÁSÁRÓL:
  2020. március 16-tól a szendrői református és római katolikus óvodák – a fenntartókkal egyeztetett módon - csökkentett kapacitással üzemelnek, az intézmények kizárólag azokat a gyermekeket fogadják, ahol a családban a szülők mindketten dolgoznak. Ezen felül feltétel még, hogy az intézmény – a házirendnek megfelelően – csak a fertőző betegségben nem szenvedő gyermekeket fogadja! Kérjük csak egészséges gyermeket vigyenek óvodába!
  Városunkban a bölcsödei ellátás SZÜNETEL!
  A Kormány döntése értelmében 2020. március 16. napjától az általános és középiskolák
  bezárnak.

  A Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola vezetősége kéri a szülőket, hogy az elektronikus tananyagok eljutatásához adják meg saját elektronikus elérhetőségüket a 48/461-378-as telefonszámon vagy az altiskszendro@gmail.com email címen!
  2020. március 16-tól a Szociális Szolgáltató Központ intézményeiben minden szervezett program és foglalkozás, valamint az idősek klubja szünetel. A házi gondozás folyamatosan működik. Kérjük azokat az időskorú lakosainkat, akik az intézmény szolgáltatásait jelenleg nem veszik igénybe, de a veszélyhelyzet miatt segítségre szorulnak (bevásárlás, gyógyszer íratás, kiváltás, stb.) az 560-566-os és a 460-394-es telefonszámon jelezzék az intézménynek.
  A család és gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadása szünetel, ez a korlátozás nem érinti a krízishelyzetnek minősülő eseteket.
  A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár, valamint a kiállítóhelyek további intézkedésig zárva tartanak. Az intézmény elektronikus elérhetősége: kozmuvelodes@szendro.hu., telefon: 48/460-395.
  A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás további intézkedésig szünetel. Az ügyfelek bejelentéseiket és kérelmeiket elektronikus és postai úton, távbeszélőn valamint írásban a hivatal bejáratánál elhelyezett beadványgyűjtő urna segítségével nyújthatják be a hivatalhoz. A hivatal elérhetőségei: cím: 3752 Szendrő, Hősök tere 1. email: titkarsag@szendro.hu, tel: +36-48/560-506,
  Az anyakönyvvezető haláleset anyakönyvezése esetén folyamatosan elérhető a 48/560-506-
  115. melléken és személyesen.

  A GYERMEK- ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSRŐL:
  Azok a gyermekek, akik továbbra is részt vehetnek és részt is vesznek az óvodai ellátásban az
  intézményekben részesülnek étkeztetésben. Azok a 2H-s és 3H-s óvodás gyermekek, akik nem járnak az óvodába, továbbá a 2H-s és 3H-s általános iskoláskorú gyermekek naponta egyszeri meleg étkeztetésben részesülnek.
  Az ételt a szünidei gyermekétkeztetéssel megegyezően a Borovszki úti telephelyen és a Táncsics úti Roma Közösségi Házban lehet átvenni minden munkanap 11.00 és 12.30 óra között.
  A Népkonyhai szolgáltatást ez az intézkedés nem érinti!
  Az orvosi rendelők rendelése változatlan, de ott is kérjük a fegyelmezett és felelős magatartást
  A várótermekbe csak a ténylegesen orvosi ellátásra várók tartózkodjanak!
  A közfoglalkoztatás munkarendje nem változik!
  Azon dolgozók akik az elmúlt napokban külföldről hazatérő családtagot, rokont , barátot fogadtak, kötelességük jelenteni a közvetlen felettesüknek, hiszen jelenlétükkel veszélyeztetik az adott közösséget.
  A Képviselő-testület a döntés előtt gondosan mérlegelte a fennálló helyzetet. Nyilván sokan lesznek, akiket a döntések egyik vagy másik része negatívan érint, esetleg túlzónak tartják azokat. Mégis megkérek mindenkit, hogy fegyelmezetten fogadja ez esetleges kellemetlenségeket, hiszen az intézkedéseknek csak akkor van értelmük, ha az egész közösség
  részt vesz a végrehajtásukban!
  Kérünk mindenkit, hogy őrizze meg nyugalmát. Tájékozódásuk során a hivatalos kormányzati portálok információit kövessék és feleslegesen ne keltsenek pánikot.
  Kérjük a város lakóit, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel fokozottabban figyeljünk egymásra, szomszédainkra és különösen a veszélyeztetett idősekre. Segítsük egymást, ne a külső szervektől várjuk a megoldást!
  KÉRJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY EZT A KÖZLEMÉNYT A VÁROS LAKÓI KÖRÉBEN LEHETŐSÉG SZERINT MINÉL SZÉLESEBB KÖRBEN - A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁK FELHASZNÁLÁSÁVAL TERJESSZÉK!
  Szendrő,2020. március 15.

  Hudák József sk.
  alpolgármester

Felvidéki buszos kirándulás/ELMARAD!!!
2020. március 10.

A Szendrői Várbarátok Egyesülete 2020. március 21-én (szombaton) autóbuszos kirándulást szervez a felvidéki Szepességbe.
Részletek a mellékelt plakáton. /PLAKÁT*jpg
Várunk mindenkit szeretettel!


Orvosi pályázat!
2020. március 12.

Szendrő Város Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet I. Háziorvosi Rendelő háziorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
További részletek*pdf


Meghívó
2020. március 12.


Szendrő Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. március 12. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
További részletek letölthetők pdf*


TÁJÉKOZTATÁS! (*pdf)
2020. március 09.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 9-én hétfőn, megkezdődik a Hivatal energetikai korszerűsítésének II. üteme. Ennek keretében 8 hónapon keresztül lezárásra kerül a Hivatal hátsó, parkolója!
Köszönjük megértésüket.
dr. Istenes Ibolya jegyző
Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal


KORONAVÍRUS! TÁJÉKOZTATÁS!
2020. március 11.

Koronavírussal kapcsolatos lakossági tájékoztató anyagok!/Letölthetők *ZIP
Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírussal kapcsolatban követendő eljárásrendje /LETÖLTHETŐ *PDF
BAZ MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ LEVELE
/LETÖLTHETŐ *PDF

TÁJÉKOZTATÁS!
2020. március 09.

Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírussal kapcsolatban követendő eljárásrendje /LETÖLTHETŐ *PDF
BAZ MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ LEVELE
/LETÖLTHETŐ *PDF

TÁJÉKOZTATÁS!
2020. március 09.

A képre kattintva a tájékoztató nagyobban is olvasható! 

VII. SZOLNOK OPEN ORSZÁGOS VERSENY
2020. március 06.

A VII. Szolnok Open Országos Mazsorett verseny !

Megkezdődött az idei év verseny szezonja mazsoretteseink számára, amely igazán jó eredményekkel, sikerekkel zárult !

Cadet bot csapat 3.hely

Junior bot csapat 1.hely

Miliczki Lilla - pom solo 1.hely

Balogh Sára - bot solo 1.hely

Kalo Hanna - bot solo 1.hely

Giák Lili - Molnár Zsófi 1.hely

Takács Emese - bot solo 4.hely

Kalo Hanna - pom solo 5.hely

Gratulálunk a lányoknak !

Ismételten szép teljesítmény !


HIRDETMÉNYEK!
2020. március 04.

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL/További részletek *pdf

HIRDETMÉNY ERDŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL /További részletek *pdf

HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK PÁLYÁZTATÁSÁRÓL.
/További részletek *pdf


HVB ÜLÉS
2020. február 28.

A Szendrői Helyi Választási Bizottság 2020. február 28. napján 10.00 órától nyilvános ülést tart.Tárgy: Időközi polgármester választás időpontjának kiírása
Helyszín: Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda
3752 Szendrő, Hősök tere 1.


EBOLTÁS!
2020. február 19.

A 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet szerinti ebek kötelező veszettség elleni védőoltására és kötelező féregtelenítésére az alábbi helyen és időben kerül sor: SZENDRŐ

2020. február 28. /PÉNTEK/ 800 – 900-ig Verbéna
2020. február 29. /SZOMBAT/ 800 – 900-ig Kisállomás
2020. február 29. /SZOMBAT/ 930 – 1030-ig Nagyállomás
2020. február 29. /SZOMBAT/ 1100 – 1130-ig Ivánka
2020. február 29. /SZOMBAT/ 1200 – 1230-ig Strand-rét

Oltásra kötelezett minden 3 hónapos életkort betöltött eb és minden 1 évesnél fiatalabb egyszer oltott eb.
Mikrochippel nem jelölt eb veszettség elleni oltásban nem részesülhet!
Kérjük az ebtartókat, hogy az ebek oltási könyvét hozzák magukkal!
Oltási díj + féregtelenítés: 4.000.-Ft/ eb
Az elveszett oltási könyv pótlási díja: 500.- Ft!
Az állat tartási helyén igényelt oltás esetén +1000Ft kiszállási díj fizetendő.
Időpontegyeztetés: 06-30/476-5952
Dr. Beresnyák Viktor állatorvos 06-30/476-5952 /Felhívás letölthető»
_______________________________________________________________

A 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet szerinti ebek kötelező veszettség elleni védőoltására és kötelező féregtelenítésére az alábbi helyen és időben kerül sor: Büdöskút-puszta
2020. február 29. /SZOMBAT/ 1300
Oltásra kötelezett minden 3 hónapos életkort betöltött eb és minden 1 évesnél fiatalabb egyszer oltott eb.
Mikrochippel nem jelölt eb veszettség elleni oltásban nem részesülhet!
Kérjük az ebtartókat, hogy az ebek oltási könyvét hozzák magukkal!
Oltási díj + féregtelenítés: 4.000.-Ft/ eb
Az elveszett oltási könyv pótlási díja: 500.- Ft!
Dr. Beresnyák Viktor állatorvos 06-30/476-5952/ Felhívás letölthető»


HIRDETMÉNY!
2020. február 07.

Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal az alábbi állásokra hirdet pályázati kiírást:
- Műszaki-település-üzemeltetési előadó/További részletek
- Gazdálkodási ügyintéző /További részletek
- Pénzügyi ügyintéző/További részletek
2. Szendrő Város Önkormányzata a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár Igazgatói munkakör betöltésére ír ki pályázatot./További részletek


HIRDETMÉNY!AGRÁRCENZUS2020 *PDF
2020. február 17.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020 júniusában teljes körű összeírást hajt végre az egyéni gazdaságok körében, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel, amiben az ország valamennyi települése, összesen 750 ezer cím érintett. A felvétel kiemelkedő jelentőségű a gazdálkodók, a döntéshozók és az érdekképviseletek számára, mivel ez alapján lehet átfogó képet alkotni többek között az ágazat strukturális jellemzőiről, az egyéni gazdaságok szerepéről és a termelés sajátosságairól. A felvételhez uniós adatszolgáltatási kötelezettség is társul. A felvétellel kapcsolatban további információkat tudhat meg a KSH honlapjáról: https://www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020
Az Agrárcenzus végrehajtásához 7500 összeíróra van szükség. Ahhoz, hogy a KSH ezt a létszámot biztosítani tudja, összeírói toborzást indít, amihez szíves támogatását kérjük. Széles körben ismertté kívánjuk tenni az elérhetőségét annak a webes felületnek, amely az összeírói jelentkezésre szolgál. Az itt megadott információk alapján – az adatkezelési követelmények szigorú érvényesítése mellett, illetve az adatkezelési tájékoztató elfogadásával – történik az összeírók kiválasztása az adott település, településrész összeírására. A toborzás 2020. február 15-től március végéig tart. Az összeírók kiválasztására legkésőbb április közepéig kerül sor.
Kérem, szíveskedjék munkánkat támogatni azzal, hogy megkeresésünket, illetve a toborzási felületet széles körben ismertté teszi munkatársai között!
A toborzó felület linkje: Összeírókat keresünk a júniusi Agrárcenzus, 2020 adatfelvételünkhöz.
A link elérhető a KSH honlapján is.
A toborzó felületen mutatjuk be az elvégzendő feladatot, a határidőket és az összeírótól elvárt kompetenciákat. Fontos kiemelni, hogy a jogi szabályozó környezet sajnos nem teszi lehetővé korbetöltött öregségi nyugdíjasok foglalkoztatását.
Köszönjük támogatását és segítő együttműködését! Várjuk kollégái, ismerősei jelentkezését!
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.
Telefon: (+36-1) 345-6000
Honlap: www.ksh.hu


A Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk…
2020. január 27.

2020. Január 24-én az Apáczai Csere János Általános Iskola Aulájában emlékeztünk A Magyar Kultúra Napjára avagy a nemzeti Himnuszunk születésének évfordulójára. Újra együtt ünnnepeltünk, hiszen megtelt az iskola aulája a helyiekkel, de érkeztek szép számmal a környez településekről is. A résztvevőket köszöntötte Balákné Nagy Marianna. Ünnepi köszöntőt mondott a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár igazgatója Liptákné Spisák Beáta, majd a Bódvaszilasi Színjátszó Kör tagjai varázsoltak el mindannyiunkat legújabb vígjátékukkal, melynek címe: a Choggiai Csetepaté.

Köszönet illeti a BOSZI tagjait, szakmai vezetőjüket Sziráczki Gyulát, hiszen ezúttal is olyan színvonalas előadást láthattunk tőlük, mellyel vidám perceket szereztek minden résztvevő számára.
A magyar kultúrának üde színfoltjai ők, értékteremtő munkájuk példaértékű.

Liptákné Spisák Beáta igazgató


2020 Rendezvénynaptár tervezet
2020. január 9.

A naptár letölthető


HIRDETMÉNY!
2020. január 22.

Értesítés áramszolgáltatás szüneteltetéséről További részletek letölthetők *pdf


Magyar Kultúra Napja
2020. január 22.

 


Magyar Kultúra Napja
2020. január 7.

Kedves Érdeklődők !
A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár A Magyar Kultúra Napja alkalmából két rendkívül tartalmasnak ígérkező rendezvényre invitál nagy-nagy szeretettel mindenkit!


Esti díszben városunk főtere 2019. Advent idején !”

4. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS!

Meggyújtottuk az Adventi koszorú 4. gyertyáját !
December 22-én nagyon szép és bensőséges ünnepi műsor keretei között került sor a SZERETET gyertyájának meggyújtására városunk főterén.
A hagyományoknak megfelelően a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár igazgatója Liptákné Spisák Beáta köszöntötte a résztvevőket.
Ünnepi beszédet mondott és a koszorún lévő negyedik gyertyát meggyújtotta Dolányi János polgármester úr.
Ezt követően Vanyó Péter káplán atya és Csősz Áron tiszteletes megáldották a koszorút.
A Karácsonyi rendezvénysorozat utolsó alkalmára Szendrő Város közösségei készültek műsor összeállítással.
Az ünnepség zárásaként Szendrő Város Önkormányzata szeretet vendégséggel kedveskedett minden résztvevőnek.


További hírek az achívumbanIMPRESSZUM
© 2001-2020
SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu