Szendrő Város honlapja - Borsod Abaúj Zemplén megye

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Kedves Szendrőiek !
A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár 2014-ben indította el „Múlt idéző” sorozatát azzal a céllal, hogy városunk régmúltjának értékeit felkutassuk elbeszélések, fotók, írásos dokumentumok formájában. Ez a kezdeményezés a mai napig nagy népszerűségnek örvend, hiszen majd egy év alatt rengeteg olyan régi fotó került intézményünkhöz archiválásra, amely felbecsülhetetlen érték az utókor számára.
Az eddig összegyűjtött anyagokat (fotókat, dokumentumokat) témakörönként rendszereztük, melynek alapján újra felidézzük egy-egy intézmény, szervezet elmúlt évtizedeit.
Tervezett időpontjaink és témáink a következők lesznek:
Február 23. (hétfő) 17 óra –Általános Iskola
Március 2. (hétfő) 17 óra – Óvoda
Nagy- nagy szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akiket érdekel településünk régmúltja !
A folytatásról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

III. Szendrői Gazdanapok 2015.09.26.
2015 .július 29.


Tájékoztató a parlagfű-mentesítési kötelezettségről!
2015 július 15.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az Élelmiszerláncról és Hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Tv. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján:
,,A földhasználó köteles az adott év június 30 napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.’’
Az ingatlanok parlagfűvel való fertőzöttségét helyszíni ellenőrzés keretében hivatalból vagy bejelentés alapján, belterületen a jegyző, külterületen az Edelényi Járási Hivatal (Földhivatal) végzi.

Azok a földhasználók akik, nem végezték el a kötelező védekezést 15.000-5.000.000-Ft közötti növényvédelmi bírság kiszabására is számíthatnak.
A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót az ellenőrző szerv nem értesíti, mivel a fent hivatkozott rendelet 17.§ (4) bekezdése, ezt kötelezettségként írja elő az ingatlan tulajdonosa számára.

Belterületi ingatlannal kapcsolatban a bejelentést a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy a 0648/560-506-os telefonszámon tehetik meg.
A külterületi ingatlannal kapcsolatos bejelentéseiket az Edelényi Járási Hivatalnál (Földhivatal) szíveskedjenek megtenni.
Kérem a Tisztelt Földhasználókat, hogy a parlagfű-mentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget!
Szendrő, 2015. július 10.

Dr. Istenes Ibolya
jegyző

VI. Szendrői Veteránjármű Találkozó
2015 .jlius 09.

Mindenkit várunk szeretettel a rendszerváltás előtt gyártott járművek találkozójára és túrájára július 11-én (szombaton).

Részletek a mellékelt plakáton»

A szervezők

Ünnepi testületi ülés
2015 július 09.

2015. július 3-án Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ünnepi testületi ülés keretén belül emlékezett meg Szendrő várossá válásának XIX. évfordulójáról. A megemlékezés Várkoly Imre és Korompai Ilona művésztanárok műsor összeállításával vette kezdetét. Ünnepi testületi ülést megnyitotta, majd ünnepi beszédet mondott Tomorszki István polgármester úr, majd ezután került sor az elismerések átadására azok számára, akik a város életében maradandót alkotnak, kiemelkedő eredményt érnek el és akikre a város méltán lehet büszke.
A Képviselő-testület döntése értelmében Elismerő oklevelet és Emlékplakettet adományozott
· a GAMESZ fennállásának 35. évfordulója alkalmából az akkori alapítók: Molnár Istvánné pénzügyvezető és Soltész Barnabás egykori GAMESZ vezető részére,
· Vadászi Béla GAMESZ vezető vette át azt az Elismerő oklevelet, melyet a GAMESZ-ban dolgozók kaptak munkájuk elismeréséül,
· Ladányi Sándorné gyémánt diplomás pedagógust köszöntötte polgármester úr, melyet lánya vett át helyette,
· Rescsánszki Béláné óvodavezetőt, Csáky Andrásné és Kovács Istvánné óvodapedagógusokat nyugdíjba vonulásuk alkalmából köszöntötte polgármester úr.
· Dr. Urvári Sándor -városunk Díszpolgára- a város érdekében végzett munkájáért elismerő oklevélben részesült.

Felhívás!
2015 .jlius 08.

Kedves Szendrőiek !

Az idei Gazdanap (szeptember 26.) alkalmával Régi Falvédő kiállítást rendezünk, hogy felelevenítsük e régi szokás hagyományát és megosszuk egymással mindennek szépségét és élményét!
Bízunk a lakosság megmozdulásában, a település összetartó erejében, ezért szeretnénk kérni mindazokat, akiknek tulajdonában bármilyen régi, feliratos falvédő van, legyen szíves eljuttatni a kastélyba 2015. augusztus 10-ig, melyet a kiállítás megrendezése után visszaadunk tulajdonosának.
Köszönettel:
Liptákné Spisák Beáta
igazgató

Könyvtárlátogatók figyelem!
2015 .jlius 03.

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy
a Városi Könyvtár
2015. július 1-je és augusztus 31-e között
- szombati napokon- ZÁRVA TART !

Legközelebbi szombati nyitva tartással
szeptember 5-én várjuk olvasóinkat.

Liptákné Spisák Beáta
igazgató


Figyelem!
2015 .június 24.

Szendrő Város Önkormányzata nyári diákfoglalkoztatási lehetőséget biztosít előre láthatólag 2015. július, augusztus hónapban.

Jelentkezés feltételei:

- szendrői lakó,- vagy tartózkodási hely,
- érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya és TAJ kártya,
- érvényes diákigazolvány megléte,
- főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytató,
vagy érettségizett, felsőfokú tanulmányait 2015. szeptemberében kezdő,
- 25. életévet be nem töltött, nappali tagozatos diák.

A fenti feltételek megléte esetén jelentkezni a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Titkársági Irodáján Giákné Szarvas Andreánál a 48/560-506/119-es telefonon lehet.

A döntés alapján kiválasztott diák vállalja továbbá, hogy beszerzi a foglalkoztatás feltételeként az alábbiakat:

1. Munkaügyi Központnál történő regisztráció,
2. NAV igazolás 180 napot meg nem haladó munkaviszonyról,
3. Felvétel esetén az egészségügyi vizsgálat költsége (3.000 Ft) a diákot terheli!

Jelenkezési határidő: 2015.június 29.


Füleczki István újmiséje
2015 .június 23.

„Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam:
hogy életem minden napján az Úr házában lakjam.”
(Zsolt 27,4)


Az Egri Bazilikában 2015. június 20-án került sor Füleczki István pappá szentelésére. Újmiséjét június 21-én tartotta a szendrői Római Katolikus Templomban. Ez alkalomból sokan osztoztak örömében, tekintsék meg képes összeállításunkat.


Lakossági tájékoztató!
2015.június 19.

Tisztelt Szendrőiek!

Várossá válásunk évfordulója alkalmából terveztük a településünkről elszármazottak meghívását, amelyre felhívást tettünk közzé.
Városnapi ünnepségünk szerény körülmények között került volna megtartásra, de kellő érdeklődés hiányában ez a program még kisebbre redukálódott, így a városnapi megemlékezés ünnepi testületi ülés formájában kerül megtartásra 2015. július 3-án.
Sajnáljuk, hogy ez a program így alakult, de reméljük, hogy a jövő évi 20 éves évfordulóra többeknek sikerül felkeltenünk az érdeklődését.

Az idei évben azonban ismét lelkesen készülünk a III. Szendrői Gazdanapok rendezvényére, amely 2015. szeptember 26-án kerül lebonyolításra.
Erre az alkalomra nagy-nagy szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik hazavágynak és szívesen eltöltenek velünk egy kellemes napot.

Tomorszki István
polgármester

Meghívó
2015 .június 17..


Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 24. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:
Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16.
Napirend» Előterjesztések»


TANÉVZÁRÓ
2015. június 15.


Álláspályázat: GAMESZ IGAZGATÓ
2015. június 08.

Szendrő Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.01.-2020.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 6. További részletek»


Álláspályázat: GAMESZ Pénzügyi vezető
2015.június 08.

Szendrő Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet pénzügyi vezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, a Pénzügyi vezető távollété –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, Pénzügyi vezető távollété-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 6.
További részletek»


Százszorszép Majorette Csoport sikere
2015. május 27..

A Százszorszép Majorette Csoport Magyar Bajnoki sikere !Debrecen adott otthont a 2015. május 23-25. között megrendezett Magyar Majorette Bajnokságnak.A „Százszorszépek” új felállásban ugyan, de töretlen lelkesedéssel indultak az év legnagyobb megmérettetésére, az eredmények pedig önmagukért beszélnek. Köszönet a felkészítőknek : Kerekes Katinkának és Kerekes Lillának kitartó és lelkes munkájukért ! Szép volt lányok ! Szép volt Százszorszép ! Eredmények:

 • Cadet bot solo - Dányi Bodza 10. helyezés
 • Cadet bot miniformáció -
  3. helyezés
 • Junior mix csapat - 2. helyezés
 • Senior bot trio - Budai Beáta, Balogh Eszter, Puskás Viktória
  2. helyezés
 • Senior bot miniformáció
  4. helyezés
 • Senior pom miniformáció
  2. helyezés
 • Senior zászló miniformáció
  4. helyezés
 • Senior mix miniformáció
  1. helyezés Magyar Bajnok

ÁLLÁSPÁLYÁZAT: ÓVODAVEZETŐ
2015. május 22..

Szendrő Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Hétszínvirág Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2015.08.15- 2020.08.14.-ig szól. További részletek»


MEGHÍVÓ
2015. május 22.


Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 28. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:
Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16.
Napirend» Előterjesztések»


FELHÍVÁS!
2015. .május 6.

Tisztelt Szendrőiek!
Közeleg várossá válásunk évfordulója, mely esemény alkalmából szeretnénk meghívni mindazon elszármazottakat, akik egykor településünk lakói voltak, de munkájuk, családjuk vagy az élet más irányba sodorta őket.
Mindenkinek él szívében olyan emlékkép, amely által szívesen gondol vissza szülőfalujára és ha mindezt összerakjuk együtt bizonyára nagy terveket és tetteket tudunk megvalósítani.
Szeretnénk bemutatni kisvárosunk jelenét reménykedve abban, hogy kapcsolatépítésünkből jövőbeni fejlesztések, segítő baráti kapcsolatok alakulnak.
Tisztelettel kérjük, hogy jelezze ha Önnek van olyan családtagja, rokona, elszármazottja aki örömmel fogadná meghívásunkat a 2015. július 4-én (szombaton) megrendezésre kerülő programra!
Visszajelzéseiket 2015. május 20-ig várjuk hozzátartozójuk pontos nevének, címének, elérhetőségeinek megadásával, melyet a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár intézményében személyesen, telefonon 48/460-395 vagy e-mailben kozmuvelodes@szendro.hu kérjük megadni.

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete nevében: Tomorszki István polgármester


MEGHÍVÓ
2015. .április 24.


Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 29. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme, Szendrő, Fő utca 16.
Napirend» Előterjesztések»


Meghívó!/Plakát
2015. április 21.

Kedves Művészetbarát!

Intézményünk tantestülete és a magam nevében sok szeretettel meghívom összevont rendezvényeinkre a Művészetoktatás Napja alkalmából.
Üdvözlettel:

Várkoly Imre megbízott igazgató


Álláspályázat: GAMESZ IGAZGATÓ
2015. április 17.

Szendrő Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. június 01. - 2020. május 31.-ig szól. A munkavégzés helye:Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 6. További részletek»
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=eh5g1tk7i3


Író-olvasó találkozó!
2015. április 17.

A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár Olvasótermében a Költészet Napja alkalmából
Szántó Miklósné Vándortüzek, Fényből szavakból szövétnek című antológiáinak bemutatójára került sor 2015. április 14-én.


Meghívó!/Plakát
2015. április 14.

Kedves Művészetbarátok!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola különleges kiállításának megnyitójára és az azt követő rövid növendékhangversenyre.
Kérem, tiszteljenek meg bennünket személyes jelenlétükkel!


Lomtalanítási Tájékoztató!
2015. április 10..

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Szendrő Város Önkormányzata és a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a városban lim-lomtalanítást végez.További részletek»

Lomtalanítási útmutató
Lomtalanítási útmutató 1oldal
Lomtalanítási útmutató 2 oldal
Lomtalanítási útmutató 3 oldal

NAV Tájékoztató!
2015. április 10..

Tisztelt Adózó!
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal B.-A.-Z. megyei Adóigazgatósága 2015. április 27 – én, 9.00 – 10.30 között Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalban Szendrő, Hősök tere 1. földszint PROJEKTIRODA kihelyezett ügyfélszolgálatot tart az alábbi témákban: További részletek»

FIGYELEM!
Közeleg a személyijövedelemadó-bevallás határideje
A 1453-as jelű személyijövedelemadó-bevallást legkésőbb 2015. május 20-ig kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hoz benyújtan.További részletek»

FIGYELEM!
A közfoglalkoztatási jogviszony keretében megszerzett jövedelemre tekintettel is fennáll a személyijövedelemadó-bevallás benyújtására irányuló kötelezettség
Amennyiben Önt 2014-ben közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatták, akkor 2015. május 20-ig még akkor is személyijövedelemadó-bevallást kell benyújtania, ha egyébként az adóév (2014. év) folyamán más adó- és bevallásköteles jövedelmet nem szerzett. További részletek»


Buszos kirándulás Dél-Borsodba
2015. április 8.

A Szendrői Várbarátok Egyesülete autóbuszos kirándulást szervez a Dél-Borsod nevezetességeinek megtekintésére 2015. április 11-én (szombaton). A kirándulás részleteiről a lenti plakáton olvashat. Várunk minden érdeklődőt szeretettel!
Szendrői Várbarátok Egyesülete
A képre kattintva további részletek olvashatók!

TOBORZÓ
2015. március 27.

A képre kattintva további részletek olvashatók! Levél_1! Levél_2!

Százszorszép Majorette Csoport idei első sikere!
2015. .március 24.

A Magyar Majorette Szövetség és a rédei LION Majorette Csoport szervezésében Mór városa adott otthont a március 21-én megrendezett Országos Nyílt „A” és „B” kategóriás Mazsorett versenynek.
20 település 358 versenyzője mérhette össze tudását ezen a színvonalas szervezésnek köszönhető versenyen.
A „Százszorszépek” ismét kitettek magukért, az elért kiváló eredmények pedig ösztönzést adnak a lányoknak a következő megmérettetésre, a
Magyar Bajnokságon való részvételre !
Eredményeik:
Baton Cadet Miniformáció: Ezüst minősítés
Baton Senior trio: II. helyezés
Baton Senior Miniformáció: I. helyezés
Mix Senior Miniformáció: I. helyezés
Junior mix csapat: Ezüst minősítés
Gratulálunk a lányoknak és nem utolsó sorban a csoport felkészítőinek: Kerekes Katinkának és Kerekes Lillának a lelkiismeretes és kitartó munkáért !
Szép volt lányok !
Szép volt Százszorszép !


MEGHÍVÓ
2015. .március 18.


Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 25. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme, Szendrő, Fő utca 16.
Napirend» Előterjesztések»


Felhívás!
2015. .március 23.

Tisztelt Szendrői Lakosok!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a háztartásban keletkezett hulladéktól a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó előírásai alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével, vagy arra kijelölt hulladékátvevő helyen történő leadásával, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.
Az a személy, aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályi előírásokat megszegi, azt a jegyző környezetvédelmi jogkörében a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
A Rendelet alapján bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője akkor jogosult, ha
a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy
c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy
d) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben meghatározott szelektív gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
e) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
f) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy
g) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget.
A bírság mértéke az elkövetett jogsértés függvényében a jogszabályban meghatározott alapbírság, és az azt módosító tényezőkhöz hozzárendelt szorzószámok szorzataként kerül meghatározásra.
A jegyző a bírság mértékét - a jogsértés súlyára figyelemmel - 1500 és 50 000 Ft között állapítja meg, az alábbiak együttes teljesülése esetén:
a) a jogsértés nem jár környezetveszélyeztetéssel, környezetszennyezéssel vagy környezetkárosítással,
b) ugyanazon jogsértés ismételt elkövetése nem áll fenn,
c) a jogsértés nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos,
d) a jogsértéssel érintett hulladék mennyisége nem haladja meg az adott településen a háztartásokban keletkező települési hulladék átlagos havi mennyiségét.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal


Tájékoztató!
2015. .március 19.

Tisztelt Szendrői Lakosok!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Szendrő város közigazgatási területén az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó szabályokat – figyelemmel az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletre - a köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelet szabályozza.

A rendelet vonatkozó szakaszai értelmében avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken kizárólag a délutáni órákban szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék, stb.).
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani. A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom ideje alatt szabad téri égetést folytatni tilos, a tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben szabadtéri égetésre nem az engedélyezett időpontban kerül sor, akkor a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében az illetékes tűzvédelmi hatóság köteles tűzvédelmi hatósági eljárást indítani.
A tűzvédelmi hatósági eljárás során a szabálytalanságot elkövetővel szemben 20.000 -60.000 Ft – ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki!

Szendrő Város Önkormányzata


Az Aggteleki Nemzeti Park természetvédelmi kezelési terve - tervezet
2015. .március 18.

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. Az Aggteleki-karszt táji, természeti és kultúrtörténeti emlékeinek megőrzése és fenntartása.
1.2. A területen található, a világörökség részét képező barlangok kiemelkedő egyetemes értékeinek, különösen a:
a) a befoglaló kőzet formakincse,
b) a képződmények (pl. ásványkiválások),
c) az üledékek és egyéb kitöltések,
d) az élővilág,
továbbá kultúrtörténeti értékeinek megóvása, ápolása, hosszú távú megőrzése, degradációjuk megakadályozása. További részletek»


Felhívás
2015. .március 18.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság interneten keresztül elérhető közlekedésbiztonsági programot hirdet, melynek célja a közúti közlekedési balesetek számának csökkentése.
A tanuloknak.hu program keretében tanulók részére nyújt lehetőséget a közlekedésbiztonsággal, közlekedéssel kapcsolatos kompetenciák minél fiatalabb korban történő készségszintű kialakításához.
A kreszfelfrissito.hu program az „A”, „B”, „C” és „D” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezők, valamint a kerékpárral közlekedők részére biztosít ismeretfelújító képzéseket.
A Közlekedésbiztonsági program részeként összeállított, KRESZ –tudást felfrissítő képzés célja, hogy felhívja a figyelmet az elmúlt években bekövetkezett legfontosabb jogszabályi változásokra, ezzel segítséget nyújtva a járművezetőknek, hogy tudásukat rendszerezzék, szabályismeretük és közlekedési moráljuk fejlődjön.
Az ingyenes képzésben mindenki részt vehet:
 • tanuloknak.hu
o köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok
o köznevelési intézményben tanuló diákok
 • kreszfelfrissito.hu
o vezetői engedéllyel („A”, „B”, „C” és „D” kategória) már rendelkező bármely személy,
o vezetői engedéllyel nem rendelkező - elsősorban kerékpáros – felnőttek.

A 2015. március 1-jétől 2015. június 15-ig tartó képzés előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezés és bővebb információ a www.tanuloknak.hu és a www.kreszfelfrissito.hu oldalon.

Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal


Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk…
2015. .március 16..

A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár szervezésében a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola Aulájában tartott ünnepségen emlékeztünk meg nemzeti hőseinkről.
A március 13-ai rendezvényen ünnepi beszédet mondott Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Alelnöke, majd az Apáczai Csere János Általános Iskola diákjainak színvonalas műsora következett.
Ezt követően az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola Néptánccsoportjának műsor összeállításában, majd két növendéküknek Ádám Renátónak és Veres Adrienn-nek hangszeres előadásában gyönyörködhettünk.
A koszorúk és mécsesek elhelyezésére a Református Templomkertben lévő kopjafánál került sor.


Lakossági tájékoztató
2015. március 10.

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ezúton értesíti a lakosságot, hogy technikai és adatfeldolgozási problémák miatt a január-február hónapokra vonatkozó szemétszállítás díjról szóló számlák postázása előreláthatólag március végére várható.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
Cím: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.
Telefonszám: 48/799-300
E-mail: ugyfelszolg@zoldvolgy.hu

ZV Zöld Völgy Kft.


MEGHÍVÓ!
2015. .március 09.

A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezésére.

Ideje: 2015. március 13. (péntek) 16 óra
Helyszín: Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola Aulája

Ünnepi beszédet mond: Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Alelnöke

Közreműködnek:

 • a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola tanuló
 • az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola növendékei

17.00 órától gyertyás felvonulás indul a koszorúzás helyszínére, a Református templomkertben
lévő kopjafához.


Közérdekű közlemény!
2015. február 25.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY A bírósági ülnökök jelöléséről
Magyarország köztársasági elnöke – az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztése alapján – kitűzte a 2015. évi ülnökválasztást, mely 2015. március 7 és 2015. április 30 napja közé eső időtartamot fogja át. További részletek»


MEGHÍVÓ
201. február 20..

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26. napján 17.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16.
Napirend» Előterjesztések »


MEGHÍVÓ
201. február 20..

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án 16.00 órai kezdettel k ö z m e g h a l l g a t á s t tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő út 16.
A közmeghallgatás témái: További részletek»


Eboltás!
2015. február 20.

A 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet szerinti ebek kötelező veszettség elleni védőoltására és kötelező féregtelenítésére az alábbi helyen és időben kerül sor:
2015. március 6. /PÉNTEK/ 800 – 930-ig Verbéna
2015. március 7. /SZOMBAT/ 800 – 900-ig Kisállomás
2015. március 7. /SZOMBAT/ 930 – 1030-ig Nagyállomás
2015. március 7. /SZOMBAT/ 1100 – 1130-ig Ivánka
2015. március 7. /SZOMBAT/ 1300 – 1400-ig Strand-rét
További részletek»


Brüsszeli út!
201. február 19.Brüsszeli út – Szendrőiek látogatása az Európai Parlamentben

2015. január 29-30-án Pelczné Gáll Ildikó, az Európai Parlament néppárti alelnökének meghívására 35 fős delegáció utazott kétnapos látogatásra Brüsszelbe, az Európai Unió és az Európai Parlament székhelyére.
A résztvevők a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren gyülekeztek, rövid ismerkedés, majd két órás út után érkeztek meg a belgiumi Charleroi –ba.
Brüsszelben a csoport autóbuszos kirándulás keretében megtekintette a belga főváros nevezetességeit és az Unió ott székelő intézményeit. Városunkat Paszternák János önkormányzati képviselő, a BAZ-megyei közgyűlés tagja és ifj. Juhász László képviselték.
A látogatás során, mintegy a Szendrőben élő idősebb és az ifjabb korosztályok tagjaiként beszámoltak Pelczné Gáll Ildikónak az itt élő embereket foglalkoztató aktuális, mindennapi problémákról, nehézségekről. Alelnök asszony őszinte érdeklődéssel hallgatta őket, és felajánlotta segítségét Szendrő és a szendrőiek gondjainak megoldásában.
Az első nap délutánján a műemlékekben gazdag belváros megtekintése volt a program, melyet az esti közös vacsora követett.
A látogatás második napján került sor az Európai Parlament épületének megtekintésére, ahol a vendégeket alelnök asszony fogadta és kalauzolta.
Az unió és intézményei működését bemutató előadás és kötetlen beszélgetés után nagy élményt jelentett a tagállamok zászlósora előtti közös fénykép, ahol az unió vezetői, állam- és kormányfői is fel szoktak sorakozni, és a parlament üléstermének megtekintése. A
brüsszeli programot ebéd zárta Pelczné Gáll Ildikó részvételével.

Szeretnénk ez úton is hálás köszönetünket kifejezni Vendéglátónknak a szíves meghívásért és a sikeres útért!

Álláspályázat: Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár Igazgató mukakör
2015.február 09.

Szendrő Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. április 01 - 2020. március 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Fő utca 18.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
További részletek letölthetők»


ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT
2015. január 26.

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján Pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szendrő Bem út 2/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda nevelési programjában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint.
A rábízott gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvoda pedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: További részletek letölthetők»


A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2015. január 22.

A Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk !
A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár január 22-én tartotta ünnepi megemlékezését a
Magyar Kultúra Napja tiszteletére.

Ünnepi beszédet mondott: Tomorszki István polgármester úr, majd a Szendrői Apáczai
Csere János Általános Iskola
tanulóinak színvonalas műsor összeállítását tekinthették
meg az érdeklődők.
2014-ben elindítottuk a „Múltidéző sorozatunkat” azzal a céllal, hogy városunk régmúltjának
értékeit felkutassuk. Erre az alkalomra készítettünk egy összeállítást ebből a gyűjteményből, melyet zárásként Liptákné Spisák Beáta a Közművelődési Központ és Könyvtár
intézményvezetője
mutatott be.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében Tomorszki István polgármester úr Elismerő Oklevelet nyújtott át a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár dolgozói részére „ A magyar kultúra és a hagyományőrzés területén végzett lelkiismeretes munkájuk elismeréséül”.
Az oklevelet Liptákné Spisák Beáta intézményvezető vette át.


MEGHÍVÓ
2015. január 21.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 28. napján 15.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16.
Napirend

1./ Költségvetést megalapozó rendeltek felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Dr. Istenes Ibolya jegyző
2./ A 2015. évi költségvetési javaslat előterjesztése
Előadó: Tomorszki István polgármester
3./ A bizottságok 2015. I. félévi munkaterveinek bemutatása
előadó: Tomorszki István polgármester
4./Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláspályázatának kiírása
Előadó: Tomorszki István polgármester
5. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés
Szendrő, 2015. január 20.
Tomorszki István sk.polgármester /Előterjesztés


MEGHÍVÓ
2015. január 21.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Galvács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint Szuhogy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 28. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház DísztermeSzendrő, Fő utca 16.
Napirend

1./ Beszámoló a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról
Előadó: dr. Istenes Ibolya jegyző
2./ A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Tomorszki István polgármester, dr. Istenes Ibolya jegyző
3./ Indítványok, javaslatok
Szendrő, 2015. január 20.
Tomorszki István s.k. polgármester/ Előterjesztés


A MAGYAR KULTÚRA NAPJA JANUÁR 22.
2015. január 19.

A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár szeretettel meghívja az érdeklődőket a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezendő ünnepségére.
Időpont: 2015. január 22. (csütörtök) 14.00 óra
Helye: Közösségi Ház Díszterme
Program:

- Ünnepi köszöntőt mond: Tomorszki István polgármester
- Ünnepi műsor összeállítás a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola tanulóinak közreműködésével
- Városunk kulturális életének felidézése a „Múltidéző” sorozatunk gyűjtéséből

TÁJÉKOZTATÁS
2015. január 06.

TÁJÉKOZTATÁS szociális célú tűzifa támogatás igénybevételéről
Kérelemre, az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, háztartásonként maximum 1 köbméter tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki az általa lakott lakást tűzifával fűti, és
a) aktív korúak ellátására jogosult
b) időskorúak járadékára jogosult
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult
d) lakásfenntartási támogatásra jogosult
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
f) gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
g) közgyógyellátásra jogosult
h) egyedül élő nyugdíjas, akinek havi jövedelme nem haladja meg a 80.000 Ft-ot.
A támogatás odaítélésénél előnyt élvez a) - e) pont szerinti személy.
A tűzifa támogatás háztartásonként egy jogosultnak és egy alkalommal állapítható meg, függetlenül a háztartásban élő személyek számától. Amennyiben egy háztartásból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
Az életvitelszerűen nem lakott, illetve tűzifával egyáltalán nem fűthető lakóingatlanra támogatás nem állapítható meg.
A támogatás igénylése
A támogatás iránti kérelmet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 20/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján 2015. január 5. napjától 2015. január 16. napján 12.00 óráig.
A kérelemhez csatolni kell a jogosultság igazolására szolgáló dokumentumokat (ellátást megállapító határozat, jövedelemigazolások). A hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról nem kell igazolást benyújtani.
Szendrő, 2015. január 5.

Dr. Istenes Ibolya sk.
jegyző


További hírek az achívumbanIMPRESSZUM
© 2001-2015
SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu