Szendrő Város honlapja - Borsod Abaúj Zemplén megye

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Kedves Szendrőiek !
A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár 2014-ben indította el „Múlt idéző” sorozatát azzal a céllal, hogy városunk régmúltjának értékeit felkutassuk elbeszélések, fotók, írásos dokumentumok formájában. Ez a kezdeményezés a mai napig nagy népszerűségnek örvend, hiszen majd egy év alatt rengeteg olyan régi fotó került intézményünkhöz archiválásra, amely felbecsülhetetlen érték az utókor számára.
Az eddig összegyűjtött anyagokat (fotókat, dokumentumokat) témakörönként rendszereztük, melynek alapján újra felidézzük egy-egy intézmény, szervezet elmúlt évtizedeit.
Tervezett időpontjaink és témáink a következők lesznek:
Február 23. (hétfő) 17 óra –Általános Iskola
Március 2. (hétfő) 17 óra – Óvoda
Nagy- nagy szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akiket érdekel településünk régmúltja !
A folytatásról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Százszorszép Majorette Csoport idei első sikere!
201.március 24.

A Magyar Majorette Szövetség és a rédei LION Majorette Csoport szervezésében Mór városa adott otthont a március 21-én megrendezett Országos Nyílt „A” és „B” kategóriás Mazsorett versenynek.
20 település 358 versenyzője mérhette össze tudását ezen a színvonalas szervezésnek köszönhető versenyen.
A „Százszorszépek” ismét kitettek magukért, az elért kiváló eredmények pedig ösztönzést adnak a lányoknak a következő megmérettetésre, a
Magyar Bajnokságon való részvételre !
Eredményeik:
Baton Cadet Miniformáció: Ezüst minősítés
Baton Senior trio: II. helyezés
Baton Senior Miniformáció: I. helyezés
Mix Senior Miniformáció: I. helyezés
Junior mix csapat: Ezüst minősítés
Gratulálunk a lányoknak és nem utolsó sorban a csoport felkészítőinek: Kerekes Katinkának és Kerekes Lillának a lelkiismeretes és kitartó munkáért !
Szép volt lányok !
Szép volt Százszorszép !


MEGHÍVÓ
201.március 18.


Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 25. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme, Szendrő, Fő utca 16.
Napirend» Előterjesztések»


Felhívás!
2015. .március 23.

Tisztelt Szendrői Lakosok!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a háztartásban keletkezett hulladéktól a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó előírásai alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével, vagy arra kijelölt hulladékátvevő helyen történő leadásával, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.
Az a személy, aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályi előírásokat megszegi, azt a jegyző környezetvédelmi jogkörében a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
A Rendelet alapján bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője akkor jogosult, ha
a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy
c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy
d) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben meghatározott szelektív gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
e) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
f) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy
g) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget.
A bírság mértéke az elkövetett jogsértés függvényében a jogszabályban meghatározott alapbírság, és az azt módosító tényezőkhöz hozzárendelt szorzószámok szorzataként kerül meghatározásra.
A jegyző a bírság mértékét - a jogsértés súlyára figyelemmel - 1500 és 50 000 Ft között állapítja meg, az alábbiak együttes teljesülése esetén:
a) a jogsértés nem jár környezetveszélyeztetéssel, környezetszennyezéssel vagy környezetkárosítással,
b) ugyanazon jogsértés ismételt elkövetése nem áll fenn,
c) a jogsértés nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos,
d) a jogsértéssel érintett hulladék mennyisége nem haladja meg az adott településen a háztartásokban keletkező települési hulladék átlagos havi mennyiségét.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal


Tájékoztató!
2015. .március 19.

Tisztelt Szendrői Lakosok!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Szendrő város közigazgatási területén az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó szabályokat – figyelemmel az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletre - a köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelet szabályozza.

A rendelet vonatkozó szakaszai értelmében avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken kizárólag a délutáni órákban szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék, stb.).
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani. A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom ideje alatt szabad téri égetést folytatni tilos, a tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben szabadtéri égetésre nem az engedélyezett időpontban kerül sor, akkor a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében az illetékes tűzvédelmi hatóság köteles tűzvédelmi hatósági eljárást indítani.
A tűzvédelmi hatósági eljárás során a szabálytalanságot elkövetővel szemben 20.000 -60.000 Ft – ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki!

Szendrő Város Önkormányzata


Az Aggteleki Nemzeti Park természetvédelmi kezelési terve - tervezet
2015. .március 18.

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. Az Aggteleki-karszt táji, természeti és kultúrtörténeti emlékeinek megőrzése és fenntartása.
1.2. A területen található, a világörökség részét képező barlangok kiemelkedő egyetemes értékeinek, különösen a:
a) a befoglaló kőzet formakincse,
b) a képződmények (pl. ásványkiválások),
c) az üledékek és egyéb kitöltések,
d) az élővilág,
továbbá kultúrtörténeti értékeinek megóvása, ápolása, hosszú távú megőrzése, degradációjuk megakadályozása. További részletek»


Felhívás
2015. .március 18.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság interneten keresztül elérhető közlekedésbiztonsági programot hirdet, melynek célja a közúti közlekedési balesetek számának csökkentése.
A tanuloknak.hu program keretében tanulók részére nyújt lehetőséget a közlekedésbiztonsággal, közlekedéssel kapcsolatos kompetenciák minél fiatalabb korban történő készségszintű kialakításához.
A kreszfelfrissito.hu program az „A”, „B”, „C” és „D” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezők, valamint a kerékpárral közlekedők részére biztosít ismeretfelújító képzéseket.
A Közlekedésbiztonsági program részeként összeállított, KRESZ –tudást felfrissítő képzés célja, hogy felhívja a figyelmet az elmúlt években bekövetkezett legfontosabb jogszabályi változásokra, ezzel segítséget nyújtva a járművezetőknek, hogy tudásukat rendszerezzék, szabályismeretük és közlekedési moráljuk fejlődjön.
Az ingyenes képzésben mindenki részt vehet:
  • tanuloknak.hu
o köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok
o köznevelési intézményben tanuló diákok
  • kreszfelfrissito.hu
o vezetői engedéllyel („A”, „B”, „C” és „D” kategória) már rendelkező bármely személy,
o vezetői engedéllyel nem rendelkező - elsősorban kerékpáros – felnőttek.

A 2015. március 1-jétől 2015. június 15-ig tartó képzés előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezés és bővebb információ a www.tanuloknak.hu és a www.kreszfelfrissito.hu oldalon.

Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal


Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk…
2015. .március 16..

A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár szervezésében a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola Aulájában tartott ünnepségen emlékeztünk meg nemzeti hőseinkről.
A március 13-ai rendezvényen ünnepi beszédet mondott Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Alelnöke, majd az Apáczai Csere János Általános Iskola diákjainak színvonalas műsora következett.
Ezt követően az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola Néptánccsoportjának műsor összeállításában, majd két növendéküknek Ádám Renátónak és Veres Adrienn-nek hangszeres előadásában gyönyörködhettünk.
A koszorúk és mécsesek elhelyezésére a Református Templomkertben lévő kopjafánál került sor.


Lakossági tájékoztató
2015. március 10.

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ezúton értesíti a lakosságot, hogy technikai és adatfeldolgozási problémák miatt a január-február hónapokra vonatkozó szemétszállítás díjról szóló számlák postázása előreláthatólag március végére várható.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
Cím: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.
Telefonszám: 48/799-300
E-mail: ugyfelszolg@zoldvolgy.hu

ZV Zöld Völgy Kft.


MEGHÍVÓ!
2015. .március 09.

A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezésére.

Ideje: 2015. március 13. (péntek) 16 óra
Helyszín: Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola Aulája

Ünnepi beszédet mond: Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Alelnöke

Közreműködnek:

  • a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola tanuló
  • az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola növendékei

17.00 órától gyertyás felvonulás indul a koszorúzás helyszínére, a Református templomkertben
lévő kopjafához.


Közérdekű közlemény!
2015. február 25.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY A bírósági ülnökök jelöléséről
Magyarország köztársasági elnöke – az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztése alapján – kitűzte a 2015. évi ülnökválasztást, mely 2015. március 7 és 2015. április 30 napja közé eső időtartamot fogja át. További részletek»


MEGHÍVÓ
201. február 20..

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26. napján 17.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16.
Napirend» Előterjesztések »


MEGHÍVÓ
201. február 20..

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án 16.00 órai kezdettel k ö z m e g h a l l g a t á s t tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő út 16.
A közmeghallgatás témái: További részletek»


Eboltás!
2015. február 20.

A 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet szerinti ebek kötelező veszettség elleni védőoltására és kötelező féregtelenítésére az alábbi helyen és időben kerül sor:
2015. március 6. /PÉNTEK/ 800 – 930-ig Verbéna
2015. március 7. /SZOMBAT/ 800 – 900-ig Kisállomás
2015. március 7. /SZOMBAT/ 930 – 1030-ig Nagyállomás
2015. március 7. /SZOMBAT/ 1100 – 1130-ig Ivánka
2015. március 7. /SZOMBAT/ 1300 – 1400-ig Strand-rét
További részletek»


Brüsszeli út!
201. február 19.Brüsszeli út – Szendrőiek látogatása az Európai Parlamentben

2015. január 29-30-án Pelczné Gáll Ildikó, az Európai Parlament néppárti alelnökének meghívására 35 fős delegáció utazott kétnapos látogatásra Brüsszelbe, az Európai Unió és az Európai Parlament székhelyére.
A résztvevők a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren gyülekeztek, rövid ismerkedés, majd két órás út után érkeztek meg a belgiumi Charleroi –ba.
Brüsszelben a csoport autóbuszos kirándulás keretében megtekintette a belga főváros nevezetességeit és az Unió ott székelő intézményeit. Városunkat Paszternák János önkormányzati képviselő, a BAZ-megyei közgyűlés tagja és ifj. Juhász László képviselték.
A látogatás során, mintegy a Szendrőben élő idősebb és az ifjabb korosztályok tagjaiként beszámoltak Pelczné Gáll Ildikónak az itt élő embereket foglalkoztató aktuális, mindennapi problémákról, nehézségekről. Alelnök asszony őszinte érdeklődéssel hallgatta őket, és felajánlotta segítségét Szendrő és a szendrőiek gondjainak megoldásában.
Az első nap délutánján a műemlékekben gazdag belváros megtekintése volt a program, melyet az esti közös vacsora követett.
A látogatás második napján került sor az Európai Parlament épületének megtekintésére, ahol a vendégeket alelnök asszony fogadta és kalauzolta.
Az unió és intézményei működését bemutató előadás és kötetlen beszélgetés után nagy élményt jelentett a tagállamok zászlósora előtti közös fénykép, ahol az unió vezetői, állam- és kormányfői is fel szoktak sorakozni, és a parlament üléstermének megtekintése. A
brüsszeli programot ebéd zárta Pelczné Gáll Ildikó részvételével.

Szeretnénk ez úton is hálás köszönetünket kifejezni Vendéglátónknak a szíves meghívásért és a sikeres útért!

Álláspályázat: Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár Igazgató mukakör
2015.február 09.

Szendrő Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. április 01 - 2020. március 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Fő utca 18.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
További részletek letölthetők»


ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT
2015. január 26.

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján Pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szendrő Bem út 2/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda nevelési programjában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint.
A rábízott gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvoda pedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: További részletek letölthetők»


A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2015. január 22.

A Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk !
A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár január 22-én tartotta ünnepi megemlékezését a
Magyar Kultúra Napja tiszteletére.

Ünnepi beszédet mondott: Tomorszki István polgármester úr, majd a Szendrői Apáczai
Csere János Általános Iskola
tanulóinak színvonalas műsor összeállítását tekinthették
meg az érdeklődők.
2014-ben elindítottuk a „Múltidéző sorozatunkat” azzal a céllal, hogy városunk régmúltjának
értékeit felkutassuk. Erre az alkalomra készítettünk egy összeállítást ebből a gyűjteményből, melyet zárásként Liptákné Spisák Beáta a Közművelődési Központ és Könyvtár
intézményvezetője
mutatott be.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében Tomorszki István polgármester úr Elismerő Oklevelet nyújtott át a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár dolgozói részére „ A magyar kultúra és a hagyományőrzés területén végzett lelkiismeretes munkájuk elismeréséül”.
Az oklevelet Liptákné Spisák Beáta intézményvezető vette át.


MEGHÍVÓ
2015. január 21.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 28. napján 15.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16.
Napirend

1./ Költségvetést megalapozó rendeltek felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Dr. Istenes Ibolya jegyző
2./ A 2015. évi költségvetési javaslat előterjesztése
Előadó: Tomorszki István polgármester
3./ A bizottságok 2015. I. félévi munkaterveinek bemutatása
előadó: Tomorszki István polgármester
4./Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláspályázatának kiírása
Előadó: Tomorszki István polgármester
5. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés
Szendrő, 2015. január 20.
Tomorszki István sk.polgármester /Előterjesztés


MEGHÍVÓ
2015. január 21.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Galvács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint Szuhogy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 28. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház DísztermeSzendrő, Fő utca 16.
Napirend

1./ Beszámoló a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról
Előadó: dr. Istenes Ibolya jegyző
2./ A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Tomorszki István polgármester, dr. Istenes Ibolya jegyző
3./ Indítványok, javaslatok
Szendrő, 2015. január 20.
Tomorszki István s.k. polgármester/ Előterjesztés


A MAGYAR KULTÚRA NAPJA JANUÁR 22.
2015. január 19.

A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár szeretettel meghívja az érdeklődőket a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezendő ünnepségére.
Időpont: 2015. január 22. (csütörtök) 14.00 óra
Helye: Közösségi Ház Díszterme
Program:

- Ünnepi köszöntőt mond: Tomorszki István polgármester
- Ünnepi műsor összeállítás a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola tanulóinak közreműködésével
- Városunk kulturális életének felidézése a „Múltidéző” sorozatunk gyűjtéséből

TÁJÉKOZTATÁS
2015. január 06.

TÁJÉKOZTATÁS szociális célú tűzifa támogatás igénybevételéről
Kérelemre, az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, háztartásonként maximum 1 köbméter tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki az általa lakott lakást tűzifával fűti, és
a) aktív korúak ellátására jogosult
b) időskorúak járadékára jogosult
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult
d) lakásfenntartási támogatásra jogosult
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
f) gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
g) közgyógyellátásra jogosult
h) egyedül élő nyugdíjas, akinek havi jövedelme nem haladja meg a 80.000 Ft-ot.
A támogatás odaítélésénél előnyt élvez a) - e) pont szerinti személy.
A tűzifa támogatás háztartásonként egy jogosultnak és egy alkalommal állapítható meg, függetlenül a háztartásban élő személyek számától. Amennyiben egy háztartásból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
Az életvitelszerűen nem lakott, illetve tűzifával egyáltalán nem fűthető lakóingatlanra támogatás nem állapítható meg.
A támogatás igénylése
A támogatás iránti kérelmet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 20/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján 2015. január 5. napjától 2015. január 16. napján 12.00 óráig.
A kérelemhez csatolni kell a jogosultság igazolására szolgáló dokumentumokat (ellátást megállapító határozat, jövedelemigazolások). A hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról nem kell igazolást benyújtani.
Szendrő, 2015. január 5.

Dr. Istenes Ibolya sk.
jegyző


További hírek az achívumbanIMPRESSZUM
© 2001-2015
SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu

new good selling

good selling