Szendrő Város honlapja - Borsod Abaúj Zemplén megye

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Kedves Szendrőiek !
A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár 2014-ben indította el „Múlt idéző” sorozatát azzal a céllal, hogy városunk régmúltjának értékeit felkutassuk elbeszélések, fotók, írásos dokumentumok formájában. Ez a kezdeményezés a mai napig nagy népszerűségnek örvend, hiszen majd egy év alatt rengeteg olyan régi fotó került intézményünkhöz archiválásra, amely felbecsülhetetlen érték az utókor számára.
Az eddig összegyűjtött anyagokat (fotókat, dokumentumokat) témakörönként rendszereztük, melynek alapján újra felidézzük egy-egy intézmény, szervezet elmúlt évtizedeit.
Tervezett időpontjaink és témáink a következők lesznek:
Február 23. (hétfő) 17 óra –Általános Iskola
Március 2. (hétfő) 17 óra – Óvoda
Nagy- nagy szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akiket érdekel településünk régmúltja !
A folytatásról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Közérdekű közlemény!
2015. .február 25.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY A bírósági ülnökök jelöléséről
Magyarország köztársasági elnöke – az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztése alapján – kitűzte a 2015. évi ülnökválasztást, mely 2015. március 7 és 2015. április 30 napja közé eső időtartamot fogja át. További részletek»


MEGHÍVÓ
201. .február 20..

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26. napján 17.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16.
Napirend» Előterjesztések »


MEGHÍVÓ
201. .február 20..

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án 16.00 órai kezdettel k ö z m e g h a l l g a t á s t tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő út 16.
A közmeghallgatás témái: További részletek»


Eboltás!
2015. február 20.

A 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet szerinti ebek kötelező veszettség elleni védőoltására és kötelező féregtelenítésére az alábbi helyen és időben kerül sor:
2015. március 6. /PÉNTEK/ 800 – 930-ig Verbéna
2015. március 7. /SZOMBAT/ 800 – 900-ig Kisállomás
2015. március 7. /SZOMBAT/ 930 – 1030-ig Nagyállomás
2015. március 7. /SZOMBAT/ 1100 – 1130-ig Ivánka
2015. március 7. /SZOMBAT/ 1300 – 1400-ig Strand-rét
További részletek»


Brüsszeli út!
201. .február 19.Brüsszeli út – Szendrőiek látogatása az Európai Parlamentben

2015. január 29-30-án Pelczné Gáll Ildikó, az Európai Parlament néppárti alelnökének meghívására 35 fős delegáció utazott kétnapos látogatásra Brüsszelbe, az Európai Unió és az Európai Parlament székhelyére.
A résztvevők a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren gyülekeztek, rövid ismerkedés, majd két órás út után érkeztek meg a belgiumi Charleroi –ba.
Brüsszelben a csoport autóbuszos kirándulás keretében megtekintette a belga főváros nevezetességeit és az Unió ott székelő intézményeit. Városunkat Paszternák János önkormányzati képviselő, a BAZ-megyei közgyűlés tagja és ifj. Juhász László képviselték.
A látogatás során, mintegy a Szendrőben élő idősebb és az ifjabb korosztályok tagjaiként beszámoltak Pelczné Gáll Ildikónak az itt élő embereket foglalkoztató aktuális, mindennapi problémákról, nehézségekről. Alelnök asszony őszinte érdeklődéssel hallgatta őket, és felajánlotta segítségét Szendrő és a szendrőiek gondjainak megoldásában.
Az első nap délutánján a műemlékekben gazdag belváros megtekintése volt a program, melyet az esti közös vacsora követett.
A látogatás második napján került sor az Európai Parlament épületének megtekintésére, ahol a vendégeket alelnök asszony fogadta és kalauzolta.
Az unió és intézményei működését bemutató előadás és kötetlen beszélgetés után nagy élményt jelentett a tagállamok zászlósora előtti közös fénykép, ahol az unió vezetői, állam- és kormányfői is fel szoktak sorakozni, és a parlament üléstermének megtekintése. A
brüsszeli programot ebéd zárta Pelczné Gáll Ildikó részvételével.

Szeretnénk ez úton is hálás köszönetünket kifejezni Vendéglátónknak a szíves meghívásért és a sikeres útért!

Álláspályázat: Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár Igazgató mukakör
2015.február 09.

Szendrő Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. április 01 - 2020. március 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Fő utca 18.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
További részletek letölthetők»


ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT
2015. január 26.

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján Pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szendrő Bem út 2/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda nevelési programjában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint.
A rábízott gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvoda pedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: További részletek letölthetők»


A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2015. január 22.

A Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk !
A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár január 22-én tartotta ünnepi megemlékezését a
Magyar Kultúra Napja tiszteletére.

Ünnepi beszédet mondott: Tomorszki István polgármester úr, majd a Szendrői Apáczai
Csere János Általános Iskola
tanulóinak színvonalas műsor összeállítását tekinthették
meg az érdeklődők.
2014-ben elindítottuk a „Múltidéző sorozatunkat” azzal a céllal, hogy városunk régmúltjának
értékeit felkutassuk. Erre az alkalomra készítettünk egy összeállítást ebből a gyűjteményből, melyet zárásként Liptákné Spisák Beáta a Közművelődési Központ és Könyvtár
intézményvezetője
mutatott be.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében Tomorszki István polgármester úr Elismerő Oklevelet nyújtott át a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár dolgozói részére „ A magyar kultúra és a hagyományőrzés területén végzett lelkiismeretes munkájuk elismeréséül”.
Az oklevelet Liptákné Spisák Beáta intézményvezető vette át.


MEGHÍVÓ
2015. január 21.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 28. napján 15.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16.
Napirend

1./ Költségvetést megalapozó rendeltek felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Dr. Istenes Ibolya jegyző
2./ A 2015. évi költségvetési javaslat előterjesztése
Előadó: Tomorszki István polgármester
3./ A bizottságok 2015. I. félévi munkaterveinek bemutatása
előadó: Tomorszki István polgármester
4./Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláspályázatának kiírása
Előadó: Tomorszki István polgármester
5. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés
Szendrő, 2015. január 20.
Tomorszki István sk.polgármester /Előterjesztés


MEGHÍVÓ
2015. január 21.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Galvács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint Szuhogy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 28. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház DísztermeSzendrő, Fő utca 16.
Napirend

1./ Beszámoló a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról
Előadó: dr. Istenes Ibolya jegyző
2./ A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Tomorszki István polgármester, dr. Istenes Ibolya jegyző
3./ Indítványok, javaslatok
Szendrő, 2015. január 20.
Tomorszki István s.k. polgármester/ Előterjesztés


A MAGYAR KULTÚRA NAPJA JANUÁR 22.
2015. január 19.

A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár szeretettel meghívja az érdeklődőket a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezendő ünnepségére.
Időpont: 2015. január 22. (csütörtök) 14.00 óra
Helye: Közösségi Ház Díszterme
Program:

- Ünnepi köszöntőt mond: Tomorszki István polgármester
- Ünnepi műsor összeállítás a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola tanulóinak közreműködésével
- Városunk kulturális életének felidézése a „Múltidéző” sorozatunk gyűjtéséből

TÁJÉKOZTATÁS
2015. január 06.

TÁJÉKOZTATÁS szociális célú tűzifa támogatás igénybevételéről
Kérelemre, az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, háztartásonként maximum 1 köbméter tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki az általa lakott lakást tűzifával fűti, és
a) aktív korúak ellátására jogosult
b) időskorúak járadékára jogosult
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult
d) lakásfenntartási támogatásra jogosult
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
f) gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
g) közgyógyellátásra jogosult
h) egyedül élő nyugdíjas, akinek havi jövedelme nem haladja meg a 80.000 Ft-ot.
A támogatás odaítélésénél előnyt élvez a) - e) pont szerinti személy.
A tűzifa támogatás háztartásonként egy jogosultnak és egy alkalommal állapítható meg, függetlenül a háztartásban élő személyek számától. Amennyiben egy háztartásból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
Az életvitelszerűen nem lakott, illetve tűzifával egyáltalán nem fűthető lakóingatlanra támogatás nem állapítható meg.
A támogatás igénylése
A támogatás iránti kérelmet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 20/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján 2015. január 5. napjától 2015. január 16. napján 12.00 óráig.
A kérelemhez csatolni kell a jogosultság igazolására szolgáló dokumentumokat (ellátást megállapító határozat, jövedelemigazolások). A hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról nem kell igazolást benyújtani.
Szendrő, 2015. január 5.

Dr. Istenes Ibolya sk.
jegyző


MEGGYÚJTOTTUK AZ ADVENTI KOSZORÚ 4. GYERTYÁJÁT!
2014. december 21.

Sokan gyűltünk össze városunk Főterén, hogy Advent 4. vasárnapján együtt ünnepeljünk és részesei legyünk az ünnepi műsornak.
Liptákné Spisák Beáta köszöntő szavai után a Szendrői Népdalkörnek valamint Seres Tamásnak és barátainak meghitt műsor összeállítása következett.
Dr. Istenes Ibolya ünnepi gondolatai után az „Adventi gyertyafény üzenete” c. verset Balákné Nagy Marianna mondta el.
Ferencz Károly római katolikus plébános és Benke András református tiszteletes megáldotta az Adventi koszorút és jelképesen „mindenki” koszorúját, majd Tomorszki István polgármester úr karácsonyi jókívánságai után meggyújtotta a 4. gyertyát.


MEGGYÚJTOTTUK AZ ADVENTI KOSZORÚ 3. GYERTYÁJÁT!
2014. december 17.

Elérkezett Advent 3. vasárnapja is.
Ez alkalomból a Római Katolikus Egyházközség készült bensőséges hangvételű műsorral.
Az ünnepvárásról szóló gondolatait Jósvay László római katolikus káplán osztotta meg a résztvevőkkel, majd meggyújtotta a koszorún lévő 3. gyertyát.


MEGHÍVÓ
2014. december 11.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 17. napján 14:00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme
Szendrő, Fő utca 16.

Napirend» Előterjesztések»

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2014. december 9.


MEGGYÚJTOTTUK AZ ADVENTI ÜNNEPKÖR 2. GYERTYÁJÁT
2014. december 7.


Advent második vasárnapján is szívet melengető ünnepi műsor részesei lehettünk városunk Főterén.
Ez alkalommal a Református Egyház gyermek, ifjúsági és felnőtt közösségének műsor összeállítását láthattuk.
Ünnepi beszédet mondott Benke András tiszteletes úr, majd az adventi koszorú második
gyertyáját meggyújtotta a Református Általános Iskola igazgatója: Kókainé Béres Mariann.


SZENDRŐI MŰVÉSZETI SZALON
2014.november 25.

Szendrői Művézseti Szalon 1. Elődadás 2014. december 9. Tovább»
Szinfónia program»
A művészetekkel kapcsolatos érdekes témák»

MEGGYÚJTOTTUK AZ ADVENTI KOSZORÚ ELSŐ GYERTYÁJÁT
2014. november 30.

A Közművelődési Központ és Könyvtár szervezésében ünnepi műsorral színesített, meghitt hangulatot varázsló gyertyagyújtásra került sor városunk Főterén. Liptákné Spisák Beáta intézményvezető köszöntő szavai után a Hétszínvirág Óvoda kisóvodásainak és óvodapedagógusainak valamint az Apáczai Csere János Általános Iskola diákjainak műsor összeállítása következett. Rescsánszki Béláné óvodavezető ünnepi köszöntőjét hallhattuk ezt követően, majd „Erzsike óvónéni” meggyújtotta az Adventi koszorú első gyertyáját.

Impozáns látnivaló Szendrőben!
2014. december 01.

Impozáns látnivalóval bővült városunk Főtere a Karácsonyi ünnepvárás jegyében ! Rénszarvas szán foglalta el méltó helyét városunk Főtéren, melyről természetesen nem hiányozhat a Mikulás sem a várva várt ajándékokkal. A szemet gyönyörködtető és szívet melengető látványosság nem csak a kicsiknek okoz örömet, hanem a felnőtteket is jó érzéssel tölti majd el. Köszönet az ötlet kitalálásáért a Közművelődési Központ és Könyvtár Intézményvezetőjének: Liptákné Spisák Beátának, az intézmény dolgozóinak: Gyenesné Fazekas Andreának, Horkai Lászlónénak, Simkó Zsuzsannának, Tomori Lászlónénak, Varga Istvánnénak a kreatív, ötletgazdag megvalósításért, és a GAMESZ dolgozóinak a hatékony együttműködésért.
Tomorszki István
polgármester

Hogyan is készült ? Tekintsék meg képes összeállításunkat !


MEGHÍVÓ
2014.november 25.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 26. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme,
Szendrő, Hősök tere 1.
Napirend» Előterjesztések»

Karácsonyváró rendezvénysorozat
2014. november 20.

Ünnepi készülődés!
A Közművelődési Központ és Könyvtár - városunk Főterén- ismét megszervezi „Karácsonyváró rendezvénysorozatát” az Adventi ünnepkör gyertyáinak gyújtásához kapcsolódóan, melyre nagy-nagy szeretettel várjuk városunk minden lakóját!
A rendezvénysorozat plakátja letölthető itt.»

November 30. 11 óra
Műsorral készülnek a Hétszínvirág Óvoda kisóvodásai és óvoda pedagógusai valamint a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola diákjai.
Ünnepi beszédet mond és Advent első gyertyáját meggyújtja: Rescsánszki Béláné óvodavezető


December 14. 11 óra
Műsorral készülnek a Római Katolikus Egyházközség tagjai
Ünnepi beszédet mond és Advent harmadik gyertyáját meggyújtja: Jósvay László római katolikus káplán
Erre az alkalomra készül el az óriás Betlehem, mely megtekinthető az ünnepek idején.

December 7. 11 óra
Műsorral készül a Református Egyház gyermek, ifjúsági és felnőtt közössége
Ünnepi beszédet mond és Advent második gyertyáját meggyújtja: Benke András református tiszteletes

December 21. 16 óra
Műsorral készülnek Seres Tamás és barátai valamint a Szendrői Népdalkör
Ünnepi gondolatait Dr. Istenes Ibolya jegyző mondja el.
Az Adventi koszorút megáldják a történelmi egyházak képviselői
Ünnepi köszöntőt mond és Advent negyedik gyertyáját meggyújtja: Tomorszki István polgármester

ÁLLÁSPÁLYÁZAT:ÓVODAPEDAGÓGUS
2014.november 06.

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A.§ alapján
Pályázatot hirdet
óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Szendrő Bem út 2/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: További részletek »


AZ 56-OS FORRADALOM HŐSEIRE EMLÉKEZTÜNK
2014. október 28.

A Közművelődési Központ és Könyvtár október 22-én bensőséges hangulatú ünnepséggel adózott az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének valamint Köztársaságunk kikiáltásának évfordulója alkalmából.
Ünnepi beszédet mondott Juhász László, majd a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola tanulóinak színvonalas műsora következett ezután. Az ünnepség zárásaként Bereznai András előadásában felhangzott Rosso: Il Silenzio műve.

MEGALAKULT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2014. október 22.

2014. október 22-én megalakult Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Tagjai:

Tomorszki István
polgármester
Hudák József alpolgármester
Gajdosné Tolnai Klára
Szkiba Jánosné
Jósvay István
Paszternák János
Szaniszló Richárd,
valamint Szendrő Város Önkormányzatának jegyzője:
Dr. Istenes Ibolya

MEGHÍVÓ AZ OKTÓBER 23- i ÜNNEPSÉGRE
2014. október 16.

Meghívó !
Szendrő Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívjuk Önt és családját
az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójára rendezendő ünnepi
megemlékezésünkre.
Ideje: 2014. október 22. (szerda) 16 óra
Helye: Apáczai Csere János Általános Iskola Aulája
Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár


EMLÉKEZTÜNK...
2014. október 08.

A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár október 6-án a 13 aradi vértanú kivégzésének emlékére ünnepi megemlékezést rendezett a Református Templomban.
Az ünnepség ünnepi Istentisztelettel vette kezdetét a történelmi egyházak képviselőinek összefogásával, majd Orosz-Tóth György görög katolikus parókus úr mondott ünnepi beszédet.
Ezt követően a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsor összeállításával folytatódott a megemlékezés.
Végül a templomkertben lévő kopjafánál a koszorúk és a kegyeleti mécsesek elhelyezésére került sor, mellyel egyidejűleg elhangzott Várkoly Imrének az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának közreműködésével Rosso: il Silenzio c. műve.

MEGHÍVÓ OKTÓBER 6_i ÜNNEPSÉGRE
2014. október 04.

A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és Kedves családját
2014. október 6-án (hétfőn) a 13 aradi vértanú kivégzésének emlékére rendezett ünnepi megemlékezésére.
Program:
17.30 órától ünnepi Istentisztelet a történelmi egyházak képviselőinek összefogásával a
Református templomban
18 órától ünnepi műsor összeállítás a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola tanulóinak közreműködésével
Ezt követően a templomkertben lévő kopjafánál elhelyezzük a koszorúkat és a kegyeleti mécseseket, mellyel egyidejűleg elhangzik az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével Rosso: il Silenzio c. műve.


BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATOK 2015
2014. október 03.

"Szendrő Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 1. A pályázat benyújtásának módja és határideje. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7. További információ a Bursa Hungarica programról a
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ oldalon található."

"A"TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
NYILATKOZAt "A" ÉS "B" TÍPUSÚ ADATLAP KÖTELEZŐ MELLÉKLETE

"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek"
2014. október 1.

Szendrő Város Önkormányzata ismét csatlakozott a szeptember 27-ei országos felhíváshoz. A Közművelődési Központ és Könyvtár által összeállított program Juhász László Múltidéző előadásával vette kezdetét az általános iskolás gyermekek bevonásával a Közösségi Házban.
További részletek»

Szendrő Város 2014 évben is csatlakozott az "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" rendezvénysorozathoz. Rendezvényünket 2014. szeptember 27-én tartjuk.
Program letölthető»


ZENEI VILÁGNAPI HANGVERSENY
2014.szeptember 25

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk
Önt és zeneszerető barátait
az Ujj Viktor Géza
Alapfokú Művészeti Iskola
2014. szeptember 30-án (kedd) 14:00 órától
az Apáczai Csere János
Általános Iskola aulájában tartandó

Zenei Világnapi Hangversenyére
További részletek»

II. Szendrői Gazdanapok 2014. szeptember 20.
2014. szeptember 24.

Szeptember 20-án már második alkalommal került megrendezésre a több száz résztvevőt számláló II. Szendrői Gazdanapok rendezvény.
A kezdetben borongós idő sem vette kedvét a 23 főzőcsapatnak, akik a zsűri véleménye szerint ízletesebbnél ízletesebb ételeket készítettek valamint annak a 20 asszonynak, lánynak sem, akik finom és mutatós süteményeikkel neveztek a süteménysütő versenyre.
A traktorhúzó versenyre nem csak férfiak, hanem nők is nevezhettek, így igazán izgalmasra sikeredett az erőnléti verseny, melyre 12 férfi páros és 6 női négyes nevezett.
A kulturális programok sem hiányozhattak a rendezvényről , melynek közreműködői voltak:
• az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola Ifjúsági zenekara Bárány Zoltán vezetésével,
• a Százszorszép és Szivárvány Majorette csoport Molnár Katalin vezetésével,
• az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola Gyermek néptánccsoportja Götz Roland vezetésével
• a Szendrői Népdalkör Kisidáné Gríger Ildikó vezetésével
A rendezvényen Magyarország legnézettebb TV sorozatának szereplői szórakoztatták a résztvevőket, zsűrizték az étkeket és süteményeket .
A szervezők úgy gondolják, hogy ezen kezdeményezés kezdeti céljai maximálisan megvalósultak, mindannyiunk örömére és megelégedésére, hiszen bármelyik korosztály megtalálhatja a számára legmegfelelőbb szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget.
A rendezvény szervezőjeként megköszönjük mindazoknak a munkáját és segítségét, akik részt vettek a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában.
Köszönet a főzőverseny résztvevőinek, a szakmai kiállítóknak, a versenyekben résztvevőknek.
Külön köszönet a rendezvény ötletadóinak: Tomorszki Istvánnak és Hudák Józsefnek valamint a sok-sok segítséget nyújtó Paszternák Jánosnak, Zsebik Andrásnak, Harcsa Attilának és Szaniszló Máténak.


MEGHÍVÓ"ZÖLD ENERGIÁVAL A ZÖLD MAGYARORSZÁGÉRT"
2014.szeptember 22

MEGHÍVÓ „ZÖLD ENERGIÁVAL A ZÖLD MAGYARORSZÁGÉRT”
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0047

Kutatási eredmények és innovációk disszeminációja az energetikai biomassza (zöldenergia) termelés, átalakítás, hasznosítás, a vidékfejlesztés és a környezeti fenntarthatóság terén a Zöld Magyarországért
A NORDA Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önöket a fent jelzett projekt keretében megrendezésre kerülő „Zöld energiával a zöld Magyarországért” című konferenciával egybekötött szakmai bemutatóra.
A rendezvény időpontja: 2014. október 1 (szerda) 10:00-14:00
A rendezvény helyszínei: Közművelődési Központ Közösségi Ház
3752 Szendrő, Fő út 18.

A konferencián és a szakmai bemutatón való részvétel regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni 2014. szeptember 29-ig lehet a NORDA honlapján, az alábbi linkre kattintva: http://www.norda.hu/zold-energiaval-a-zold-magyarorszagert-konferencia
További részletek»

MEGHÍVÓ
2014.szeptember 19.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16.
Napirend» Előterjesztések»

Szendrői Gazdanapok 2014. szeptember 20.
2014. szeptember 08.

II. SZENDRŐI GAZDANAPOK
2014. szeptember 20.-szombat
Helyszín: Szendrő - STRANDRÉT
A rendezvény fővédnöke:
Riz Gábor a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés Alelnöke, Országgyűlési Képviselő
A rendezvény támogatói:
Szendrői Gazdaság Kft., Agroszan Bt., Szendrő Város Önkormányzata, GAMESZ,
B-A-Z. Megyei Önkormányzat, Helyi kistermelők és állattartók
A rendezvény házigazdái: Tomorszki István polgármester és Hudák József alpolgármester

További részletek, programok letölthetők»

Rendezvényszervező: Közművelődési Központ és Könyvtár
(Szendrő, Fő út 18., T.: 48/460-395, E-mail: kozmuvelodes@szendro.hu)
Bővebb információ, résztvevői jelentkezések az elérhetőségek bármelyikén !!!

Minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várunk !!


Dobogós helyen végeztek a "Százszorszépek" Porecben
2014. szeptember 4.

2014. augusztus 28-31.között a horvátországi Porec városa adott otthont a Majorette Európa és
első alkalommal Világbajnokságnak, mely3 kontinenst, 14 országot, 98 csapatot és több mint 4.000 táncost számlált,
így egy nagyon erős mezőnyben kellett helyt állniuk a Százszorszépeknek, amelyet meg is tettek, hiszen minden koreográfiájukkal az élmezőnyben végeztek.
Ezen verseny eredmények tekintetében a Szendrői Százszorszép Mazsorett csoport tagjaira, illetve a csoport vezetőjére Molnár Katalinra méltán lehet büszke Szendrő városa, hiszen már nem csak városunk, hanem megyénk jó hírnevét is öregbítik immáron a határon túl is.
Ezúton tartozunk köszönettel mindazoknak a támogatóinknak, akik szívügyüknek érezték, hogy segítsék a lányokat abban, hogy részt vehessenek ezen a nagyszabású versenyen. Az ő anyagi hozzájárulásuk nélkül ezeket a csodás pillanatokat nem élhették volna át.
Köszönjük a szülők támogatását is valamint mindazoknak is köszönet, akik velünk szurkoltak az elmúlt napokban !
Szép volt Százszorszép !
EREDMÉNYEK *.pdf


Ünnepeltünk
2014. augusztus 25..

A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat valamint Szendrő Város Önkormányzata nemzeti ünnepünk alkalmából közös Közgyűlésére hívta az érdeklődőket 2014. augusztus 19-én a kastély parkjába. A vendégeket Tomorszki István polgármester úr köszöntötte, majd Bognár Zsuzsanna Pósa Lajos: Haza c. versét szavalta el.
Az ünnepi közgyűlést megnyitotta Dr. Mengyi Roland a B.-A.-Z Megyei Közgyűlés Elnöke.
Ünnepi beszédet mondott: Soltész Miklós a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár
Az egyházak képviselői megszentelték az új kenyeret, melyet Soltész Miklós államtitkár úr és Dr. Mengyi Roland elnök úr szegett meg.
Műsor összeállításával közreműködött az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola Ifjúsági Zenekara Bárány Zoltán vezetésével valamint az Ózdi Művelődési Intézmény Zenés színháza Béri László vezetésével Dr. Mengyi Roland elnök úr emléklapot adott át Tomorszki István polgármester úr részére.


További hírek az achívumbanIMPRESSZUM
© 2001-2015
SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu